Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí

Vydáno: 1 minuta čtení

Jedno dodatečné místo ve školce i za velmi konzervativních předpokladů představuje pro veřejné rozpočty čistý pozitivní výnos. 

Je třeba stávající situaci řešit změnou obecní samosprávy? Je opravdu nemožné poptávku po místech ve školce předvídat? 

Přečtěte si studii z roku 2016 Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu.

 

Zdroj: https://idea.cerge-ei.cz/