Veřejná konzultace rámcových vzdělávacích programů

Vydáno: 1 minuta čtení

Modernizovaná verze rámcových vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ, SŠ

Veřejná konzultace probíhá od 2. dubna 2024 do 31. května 2024 a týká se předškolního a základního vzdělávání.

Vzdělávací Návrh revize RVP k prostudování

Sdělte své názory, připomínky i jiné podněty ve strukturovaném dotazníku: https://npianalyzy.limesurvey.net/171375?lang=cs

V rámci vyplňování dotazníku se nesbírají ani nezpracovávají osobní údaje. Způsob vypořádání a zapracování Vašich podnětů bude zveřejněn na webových stránkách.

Zdroj: https://revize.rvp.cz/verejna-konzultace