„Věkový automat“ způsobuje problémy s navyšováním platů učitelů

Vydáno: 2 minuty čtení

MŠMT se zavázalo zvednout platy učitelů o 3,5 % a školám na to vyčlenilo finanční prostředky, nicméně zároveň novelou vládního nařízení znovu uvedlo v platnost tzv. věkový automat, podle nějž musí školy zohlednit věk učitelů při jejich odměňování. Někteří ředitelé přitom od této praxe ustoupili a nyní se jim nedostává prostředků na navýšení platů.

MŠMT přidalo v rámci rozvojového programu na platy učitelů. Zároveň ale novelou nařízení vlády 564/2006 Sb. znovu školám ukládá zohledňovat věk učitelů. Někteří ředitelé se rozhodli v předchozím období díky předešlé legislativní úpravě využít možnosti ohodnotit finančně své učitele nikoli na základě odpracovaných let, ale zohlednit kvalitu jejich práce a odměňovat je podle jejich výsledků. Nyní se musí vrátit k dřívější praxi. Rozvojový program ale nepočítá s tím, že se na některých školách tímto navýší platové výdaje více, než se předpokládalo. Některé školy tak nemohou splnit závazek učitelům přidat 3,5 %.

Přesný rozsah problému zatím není znám, stejně jako není jasné, odkud budou školy chybějící prostředky čerpat. Situace ovšem není nijak zanedbatelná, podle některých odhadů mohou jednotlivým školám chybět až statisíce korun.

Zvyšování platů se týká pouze veřejných škol. Soukromé a církevní školy byly z rozvojového programu vyjmuty.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin,řekl: „Špatná koordinace řízení ze strany MŠMT způsobuje školám opakované problémy. Celá záležitost nicméně poukazuje ke dvěma důležitým otázkám odměňování učitelů. Podle dostupných výzkumů, jako je třeba práce prof. Hanusheka ze Stanford University, nemá plošné zvedání platů vliv na kvalitu vzdělávání. Diskutabilní je i odměňování odstupňované pouze na základě věku. Ani vyšší věk či počet let strávených ve škole nejsou indikátory kvality pedagogů. Znovu se ukazuje, jak českému školství chybí kariérní řád a metodika k určování odměn učitelů.“