Vedení České školní inspekce diskutovalo s celostátními partnery

Vydáno: 3 minuty čtení

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys sešli se zástupci partnerů České školní inspekce na celostátní úrovni. Toto setkání završilo sérii regionálních informačních setkání, která byla na podzim roku 2016 uspořádána Českou školní inspekcí postupně ve všech krajích ČR. 

Setkání se zúčastnili např. náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký, poslankyně Parlamentu ČR Nina Nováková, státní tajemník v MŠMT Jindřich Fryč, náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Zuzana Matušková, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Jiří Macíček, zástupce náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu David Beňák, zástupci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Eleonóra Tilcerová a Jaromír Šiman, vedoucí referátu církevního školství Arcibiskupství pražského Filip Dostál, vedoucí Centra pro školy Arcibiskupství olomouckého Zdislava Vyvozilová, zástupci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy David Greger, Martin Chvál a Václav Trojan, proděkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Miroslav Procházka, proděkan Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Josef Kepka, náměstci hejtmana Moravskoslezského a Ústeckého kraje Stanislav Folwarczny a Petr Šmíd, zástupce vedoucího katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Václav Mertin, ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Helena Plitzová, předsedkyně Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR Marcela Štiková, místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéta Seidlová, zástupkyně ředitele Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Lucie Smékalová, odborný konzultant EDUin Tomáš Feřtek, zástupce projektu Pomáháme školám k úspěchu Vladimír Srb, čestná členka SKAV Jana Hrubá nebo koordinátor programu Vzdělávání dětí a mladých lidí nadace Open society fund Štěpán Vidím Drahokoupil.

Řízení školy onlineV rámci více než tříhodinového programu bylo diskutováno např. koncepční nastavení České školní inspekce, její priority a struktura činností, model kvalitní školy a na něj navázaná kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, metody, postupy a nástroje pro hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání a jejich sdílení, sjednocování pohledu na kvalitu ve vzdělávání, propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy, metodická podpora škol a školských zařízení nebo vývoj nových metod a nástrojů pro nastavení komplexního systému hodnocení. Představeny byly hlavní závěry z hodnocení kvality počátečního vzdělávání ve školním roce 2015/2016, včetně doporučení pro systém, zřizovatele i jednotlivé školy a školská zařízení. Zhodnocena byla rovněž dosavadní spolupráce s vybranými celostátními partnery České školní inspekce. V rámci diskuze pak byla komentována nejrůznější témata počátečního vzdělávání, jako je kariérní systém, společné vzdělávání, pregraduální příprava pedagogů, podpora pedagogů, hodnocení klíčových kompetencí, administrativní zátěž ve školách apod.

Přítomní hosté velmi pozitivně ocenili šíři, relevantnost a erudovanost zjištění a doporučení, která ve vztahu ke kvalitě a efektivitě počátečního vzdělávání Česká školní inspekce pravidelně nabízí, ocenili nastavení a způsob práce České školní inspekce jako národní autority pro hodnocení a kontrolu kvality a efektivity počátečního vzdělávání a vyjádřili České školní inspekci pro její další činnosti výraznou podporu.

Diskuze vedení České školní inspekce s jednotlivými partnery bude pokračovat připravovaným jednáním se zástupci odborných školských asociací, které se uskuteční počátkem února 2017.

Zdroj: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vedeni-Ceske-skolni-inspekce-diskutovalo-s-celosta