V Říčanech u Prahy byla otevřena škola pro 21. století

Vydáno: 2 minuty čtení

Mateřská a základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků Magic Hill je životní projekt budování a výstavby školy paní jednatelky ing. Martiny Olivové. Před 12 lety založila v Říčanech u Prahy mateřskou školu, následně 1. stupeň a letos pokračuje 2. stupněm ZŠ. Během této doby vyrostla škola z původních 10 dětí na cca 220, přičemž cílová kapacita je 300 dětí. Za tuto dekádu si škola vybudovala stabilní pedagogický sbor o více jak 40 lidech, který dennodenně aspiruje na vyšší kvalitu pedagogické práce. K tomu mají nyní školka i škola pozoruhodné prostorové podmínky - 15. listopadu 2016 byl zkolaudován a den poté slavnostně otevřen  kampus MŠ a ZŠ. Stavba vyrostla doslova na zelené louce, sycena nadlidským pracovním vypětím paní Olivové, za rekordních 250 dnů od zahájení stavebních prací. Architektura školy zohledňuje všechny nároky na moderní edukační prostředí, pedagogický projekt – tedy vlastní výuka – je založen na progresivních trendech ve vzdělávání, zejména individuálním přístupu a vědecky designovaném vzdělávacím obsahu, tzv. dovednostech pro 21. století (21st Century Learning Design, na jehož vývoji se podílely Microsoft, Intel a Cisco). 

V současnosti vzniká řada nových škol 1. stupně, ale teprve pokračování na 2. stupni podle našich zkušeností prověří udržitelnost a úspěšnost projektu. Za desetiletí si školy paní Olivové prošly dobrým i zlým, prodělaly všechny "dětské nemoci" a musely se vypořádat s řadou problémů, včetně existenčních. Rovněž nutno poukázat, že stavět novou moderní školní budovu na zelené louce nevidíte každý rok. Jedna věc je si pronajmou nějaký objekt a najít jednoho nadšeného učitele, jiná věc je vybudovat moderní komplex, funkční a stabilní sbor, a především systém kvality, který každému dítěti poskytne radostné a smysluplné vzdělání.

Během uplynulých deseti let přešel projekt z etapy pokusné školy do fáze etablované vzdělávací instituce, o kterou je v regionu Říčansko trvalý zájem. Založit školu na takto velkorysých základech není otázka jednorázová – takový podnik přesahuje možná i horizont století, má perspektivu pro mnoho dalších generací žáků.

Magic Hill své know-how netají. Každý se může přijít podívat a poradit, jak se staví moderní vzdělávací zařízení od základů. Škola nyní slouží jako základna pro praxe studentů PedF UK a chce být příkladem dobré praxe pro učitele a odbornou veřejnost, které nabízí akreditovaný seminář "Pedagogické inspirace z Magic Hill". Škola si rovněž našla řadu partnerů českých i zahraničních, s kterými usiluje o společnou věc – ukazovat, že vyšší kvalita vzdělávání JE možná.