V Praze vznikají další lesní školky. Zájemci se mohou hlásit do kurzů pro začínající průvodce

Vydáno: 3 minuty čtení

Obliba lesních školek každým rokem roste a výjimkou není ani hlavní město. V Praze tak v současné době působí více než 20 lesních MŠ nebo klubů a desítky mateřských škol se zaměřením na environmentální výchovu (EVVO). Lesní školky zakládají také městské části jako například Praha 7, která první školku otevřela tento rok v září ve Stromovce. Ačkoliv zájem z řad rodičů narůstá, je pro školky obtížné najít do týmu nové pedagogy, kteří by měli zájem a dovednosti pro celoroční učení dětí v přírodě. Proto Asociace lesních MŠ ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Praha zajistila školení se zahraniční expertkou Petrou Jäger.

„Naším cílem je zvýšit motivaci a základní kompetence pro učení v přírodě u začínajících pedagogů a u těch, kteří o této profesi uvažují, ale neznají specifika a významné přínosy učení venku. V Praze není žádný podobný kurz dostupný a zároveň je při zřizování nové lesní školky největším problémem nedostatek pedagogů nebo i nepedagogických pracovníků kompetentních pro celoroční vzdělávání předškolních dětí v přírodě. Proto jsme chtěli motivaci případných zájemců podpořit,” říká Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních MŠ v Česku.

Řízení školy onlinePrvní kurzy pro začínající průvodce vedla Petra Jäger, zakladatelka první obcí schválené lesní mateřské školy v Německu (1993), kde dodnes pedagogicky působí.Petra Jäger nasbírala více než 30 let zkušeností a je tak celosvětově vyhledávanou odbornicí na učení v přírodě, přičemžpomáhá se zakládáním lesních školek v zahraničí mimo jiné ve Skandinávii, v Koreji, USA, Itálii, či Rumunsku. „Bylo skvělé, že díky podpoře hlavního města Praha mohla tyto kurzy vést právě Petra Jäger,” doplnila Valkounová.

Kurzy přírodní pedagogiky pro začínající průvodce proběhly online letos na jaře za účasti 37 zájemců a nesly se ve znamení dvou dnů plných praktických činností. Petra Jäger provedla zájemce o práci v lesních školkách praktickými ukázkami a představila mimo jiné, jak funguje les jako vzdělávací prostředí, jaká mohou nastat rizika a výzvy, a jaká je při vzdělávání role dospělých. Kladla také důraz na důležitost vnitřní motivace a potřeb dětí v různých věkových skupinách, která je pro vzdělávání stěžejní. Kurz měl zároveň za cíl zvýšit kvalitu realizované EVVO v běžných MŠ, a pro ředitele předškolních zařízení nabídl možnost zajistit zájemcům o učení venku dostupné a kvalitní školení. Kurz proto ocenili také zástupci MŠ s celoročním programem EVVO, kde jedním ze způsobů, jak zvýšit šance na zajištění profesionální péče pro děti v předškolních zařízeních s tímto zaměřením, je zajistit intenzivní školení pro nováčky, kteří mohou o této profesi buďto uvažovat, nebo již začínají.

Další kurz je plánovaný opět v únoru, kde si zájemci mohou v praxi zažít, jaká specifika má pobyt venku za zimního počasí. Již nyní jsou ale připraveny další kurzy předškolního vzdělávání dětí (se zahraničními i českými odborníky) se zaměřením na vzdělávání v přírodě. Více informací na www.lesnims.cz.

Zdroj: Asociace lesních MŠ, z.s.