V Praze 7 si učitelé nalévají elixír zábavné fyziky

Vydáno: 3 minuty čtení

Organizace Elixír do škol ve spolupráci se sedmou městskou částí otevřela v Praze 7 na Ortenově náměstí unikátní vzdělávací centrum. Učitelé základních i mateřských škol si zde začali osvojovat zábavné a hravé metody, jak v dětech vzbudit zájem o fyziku a další technické a přírodovědné obory. Jedná se o první podobné centrum určené pro všechny pedagogy napříč stupni vzdělávání v ČR.

Centrum pedagogické podpory bylo v Praze 7 otevřeno v únoru. Zázemí pro pravidelná setkávání našlo v ZŠ T. G. Masaryka na Ortenově náměstí. Je určeno pro pedagogy ze sedmé městské části od mateřských škol po 2. stupeň základních škol. Vzdělávací program centra propojuje takzvanou Pohádkovou fyziku, určenou pro předškoláky a mladší žáky, s učivem 2. stupně základních škol. Centrum vede RNDr. Jitka Houfková, Ph.D., autorka Pohádkové fyziky, která připravuje budoucí učitele fyziky na Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK.

„Nechme děti zkoumat a objevovat svět kolem sebe. V předškolním a mladším školním věku je nejdůležitější, aby se děti naučily vše pozorovat, postupně popisovat a radovat se ze svých objevů. Přirozeně tak získávají pozitivní vztah k přírodním vědám a při setkání s „velkou“ fyzikou dokáží skrze pokusy světu kolem sebe lépe porozumět. Na odborná vysvětlení přijde čas později,“ říká Jitka Houfková a dodává: „Pro získání potřebné jistoty pro práci učitele ve třídě je důležité, aby i učitelé dostali prostor pro vlastní objevování, mohli si vyzkoušet, že se pokusů není třeba bát, a zažít to, co budou při práci ve třídě zažívat jejich žáci. “

Úvodní setkání učitelek ze školek a 1. stupně základních škol se uskutečnilo 12. února. Neslo podtitul „zima a teplo“ a paní učitelky si zde mohly vyzkoušet řadu fyzikálních pokusů. Nejvíce je zaujaly experimenty s nafukovacími balónky, ledem a termokamerou. 

„Centrum pedagogické podpory je jedním z kroků k systematické spolupráci a sdílení dobré praxe mezi učiteli napříč školami naší městské části. V centru mohou učitelé ze Sedmičky využít pravidelné měsíční schůzky i venkovní exkurze. Pro mnohé bude jistě přínosem také možnost zapůjčit si fyzikální pomůcky do vlastních vyučovacích hodin. Postupně bychom rádi program rozšířili také na přírodovědu a chemii,“ řekla radní Prahy 7 Hana Šišková.

Program setkávání je v maximální míře založen na experimentech a heuristické výukové metodě. Učitelé si zde mohou osvojit, co vše je možné prostřednictvím pokusů žáky naučit. Přirozenou součástí aktivit je také sdílení neotřelých nápadů, příkladů dobré praxe a vzájemná diskuse.

Elixír do škol, založený a podporovaný Nadací České spořitelny, vytváří od roku 2013 podmínky pro smysluplnou výuku fyziky a digitálních technologií. Prostřednictvím učitelů a regionálních center podporuje rozvoj nejen technického a přírodovědného vzdělávání v Česku.

 

Zdroj: https://www.praha7.cz/v-praze-7-si-ucitele-nalevaji-elixir-zabavne-fyziky/