V. Mezinárodní vědecká konference centra školského managementu

Vydáno: 4 minuty čtení

Centrum školského managementu PedF UK v Praze si Vás dovoluje pozvat na

V. MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI CENTRA ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU

DNE 22. 04. 2016

Motto konference: Efektivita vzdělávání

Centrum školského managementu PedF UK v Praze bude dne 22. dubna 2016 pořádat již pátý ročník mezinárodní vědecké konference s názvem EFEKTIVITA VZDĚLÁVÁNÍ

V letošním ročníku konference hodláme diskutovat o tomto závažném tématu a tím vytvořit platformu pro názorovou výměnu a vzájemné obohacení odborníků, kteří se chtějí vyjádřit k aktuálním otázkám současné teorie, praxe a budoucího vývoje vzdělávání. Uvedeným setkáním vytváříme příležitost pro další etapu vědeckého zkoumání v rámci oboru Management vzdělávání.

Doba konání: 9:00 - 18:00 hod.

Místo konání: Myslíkova 7, Praha 1, přízemí - místnost č. M006

Program konference:

09.00 – 10.00  Registrace účastníků konference (před M006)

Občerstvení

10.00 – 10.15  Zahájení, uvítání (PhDr. Václav Trojan, Ph.D.)

10.15 – 12.00  Plenární zasedání

Hlavní referáty

12.00 – 13.00  Přestávka na oběd

13.00 – 15.00  Jednání v sekcích

1. sekce: Ředitel školy a efektivita vzdělávání (M006)

2. sekce: Efektivita mimoškolního vzdělávání (M103)

15.00 – 15.30  Občerstvení

15.30 – 17.00  Jednání v sekcích

1. sekce: Ředitel školy a efektivita vzdělávání (M006)

2. sekce: Efektivita mimoškolního vzdělávání (M103)

17.00 – 17.30  Zakončení, poděkování (PhDr. Václav Trojan, Ph.D.)

HLAVNÍ REFERÁTY

10.15 – 12.00 (M006, přízemí)

Moderuje: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

 1. Doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.: Implementácia princípov PCA do procesu vedenia zamestnancov školy
 2. Doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.: Efektivita a současné chápání významu vzdělávání dospělých
 3. PhDr. Václav Trojan, Ph.D.: Proměna vysokoškolského pojetí a její vliv na management vzdělávání
 4. PaedDr. Jaroslav Müllner: Evaluace vzdělávacích soustav

1. SEKCE: Ředitel školy a efektivita vzdělávání

13.00 – 15.00 (M006, přízemí)

Moderuje: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

 • Mgr. David Borovec: Paragrafy a vzdělávání
 • Mgr. et Mgr. Ondřej Mrzílek: Vztahy ředitele a zřizovatele škol v ČR a SR a jejich vliv na vzdělávání žáků
 • Mgr. Pavel Koc: Uvádějící ředitel?!
 • Ing. Marián VALENT, PhD.: Priebeh adaptácie začínajúcich učiteľov základných škôl na Slovensku
 • Martin Ševčík: Hodnocení učitelů (portfólio)

15.30 – 17.00 (M006, přízemí)

Moderuje: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

 • Mgr. Bc. Miroslav Hřebecký: Ředitel jako průvodce pedagogů po trnité cestě k moudrosti
 • Mgr. Adriana NAGYOVÁ, PhD.; Ing. Eva TÓBLOVÁ, PhD.: Triedny manažment ako predpoklad úspešného edukačného procesu v základných školách
 • Mgr. Bc. Jitka Kaplanová; PhDr. Romana Lisnerová: Manažerská praxe jako specifická forma výuky

2. SEKCE: Efektivita mimoškolního vzdělávání

 13.00 - 15.00 (M103, I. patro)

Moderuje: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

 • Doc. Ing. Helena VOMÁČKOVÁ, CSc.: Ředitelské reflexe inkluzivního vzdělávání v kontextu efektivity
 • Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.: Hodnotenie kompetencií učitel'ov ako súčasť personálnej práce riaditel'ov škôl
 • PhDr. Markéta ŠNÝDROVÁ, Ph.D.: Faktory ovlivňující efektivitu vzdělávání
 • PhDr. Věra RADVÁKOVÁ, Ph.D.: Informační a komunikační technologie ve školním i mimoškolním vzdělávání
 • PhDr. Branislav Frk, PhD.: Virtualita a (mimo)školské vzdelávanie

15.30 - 17.00 (M103, I. patro)

Moderuje: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

 • Mgr. Pavlína Honsová: Žebříčky vysokých škol jako nástroj měření kvality
 • Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.: Kritické momenty evaluace vzdělávacích aktivit
 • PhDr. Michaela TURECKIOVÁ, CSc.: Záměry a efekty dalšího vzdělávání pracovníků vzdělávacích organizací

Přihlášku naleznete zde

Šablonu pro abstrakt naleznete zde

Šablonu příspěvku naleznete zde