V českých školách chybí etický kodex pro případy sexuálního obtěžování na školách

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká televize včera odvysílala poslední díl seriálu Ochránce, tentokrát se věnoval tématu nerovných vztahů na středních školách. V Česku není jasně definované, co je a co není právě na těchto školách nepřijatelné v chování mezi učiteli a žáky. Problém je přitom častý.

V České republice neexistuje žádný závazný etický kodex nebo jiný normativní dokument určený pedagogům středních, vyšších odborných a vysokých škol, který by téma sexuálního obtěžování vymezoval. Účinná je primárně zákonná úprava v trestním zákoníku, antidiskriminačním zákoně a dalších předpisech. Téma sexuálního obtěžování na českých školách řešil v roce 2012 výzkum Genderově motivované a sexuální obtěžování na středních školách: Hranice vhodného chování. Autoři potvrzují, že studenti na středních školách mají četné zkušenosti s chováním, které spadá do definice genderově motivovaného a sexuálního obtěžování.

EDUin proto doporučuje nově vznikající vládě a novému ministru školství téma etického kodexu zařadit k oblastem, kterým se věnovat. Inspirací pro vytvoření etických kodexů můžou být například zkušenosti ze zahraničí.

 

Zdroj: https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-v-ceskych-skolach-chybi-eticky-kodex-pro-pripady-sexualniho-obtezovani-na-skolach/