Uzavření školy

Vydáno: 1 minuta čtení

V důsledku karantény většiny pedagogů či žáků není možné zajistit výuku či provoz školy

Pokud v tomto případě neuzavře školu Krajská hygienická stanice, můžete zažádat o tzv. odlišnou organizaci školního roku. 

Více informací

Celou věc je nutné projednat se zřizovatelem. Na webu naleznete formulář žádosti, který je nutné zaslat MŠMT. Pro urychlení vyřízení Vaší žádosti můžete formulář zaslat také Ing. Lence Vejříkové, vedoucí odd. dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku (lenka.vejrikova@msmt.cz.).

Zdroj: MŠMT, EDU.cz, https://www.facebook.com/stredniclanek/