Už žádné frustrace z hodin tělesné výchovy! S Tělocvikem.online čeká děti zábava i kvalita.

Vydáno: 4 minuty čtení

S Tělocvikem.online čeká děti zábava i kvalita.

Řízení školy onlineVybíjená. Nebo prostě jen vybika. Pohybová aktivita, která zpětně vyvolává i u mnoha dospělých rozporuplné emoce. Třeba jen proto, že jako děti sem tam schytali nepříjemnou ránu míčem od svého spolužáka a tento moment si zafixovali jako jedinou vzpomínku na hodiny tělesné výchovy. „Významné procento dospělých má velké problémy s pohybem nebo s přijetím některých typů pohybových aktivit právě díky tomu, že získalo traumata ve školních letech při tělesné výchově. Strach z tělocviku je úplně plnohodnotný jako strach z matematiky nebo z češtiny. A pokud dítě všechno ostatní zvládá, může být tělocvik dokonce jeho největší noční můrou,“ potvrzuje klinická psycholožka PhDr. Milena Bučková.

Možná ještě horší varianta nastává, když si člověk tělesnou výchovu ani nespojuje s pohybem. Na některých školách dochází k takovým extrémům, že se v hodinách tělocviku pravidelně dodělávají úkoly z ostatních předmětů, pleje se školní areál nebo se chodí krmit labutě.  

Změnit přístup k tělesné výchově na 1. stupni ZŠ se rozhodla organizace Wannado, která navázala na vyhlášené sportovní náborové festivaly a vyvinula webovou aplikaci Tělocvik.online. Iniciátor projektu Jakub Makalouš objasňuje okolnosti, které vedly ke vzniku nové učební pomůcky. „Kluby se k nám vracely s tím, že děti, které naberou na festivalu, nejsou dobře pohybově připravené. Tak jsme se šli podívat do hodin tělesné výchovy a viděli jsme, že můžeme pro budoucí generaci udělat víc. Pokud děti na hodinách prožijí něco pozitivního, tak je to příště baví a na hodiny se těší.“

Metodiku Tělocviku.online sestavil tým expertů z UK FTVS, UK PedF a roli konzultanta převzal Národní ústav pro vzdělávání. Učitelé tak mají na jednom místě nekonečný zdroj inspirace a získávají odvahu zařadit do svých hodin i na první pohled náročné prvky. „Učitelům nabízíme inspiraci k tomu, aby své hodiny mohli mít v průběhu dlouholeté praxe stále aktuální, pro děti zajímavé, a aby byli schopni zařazovat do výuky tělesné výchovy nové technologie,“ upozorňuje na příležitost celoživotního vzdělávání proděkan UK FTVS Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.

Aplikace umí na základě vstupních dat sestavit plán hodin v souladu se školním vzdělávacím plánem MŠMT, a pak už záleží na samotných učitelích, jestli ho budou detailně následovat nebo si ho aktivně uzpůsobí.  „V Tělocviku.online vidím nové náměty i obměnu toho, co už znám. Stejně jako hledáte náměty na výtvarnou výchovu nebo na český jazyk, tak občas hledáte, jak byste udělala zajímavé hodiny tělocviku. Třeba jak nachytat líné dítě,“ vystihuje přínos aplikaceMgr. Anna Křivská. Od začátku školního roku 2019/20 už Tělocvik.online využívají základní školy v osmi krajích.

Video ukázky z oblasti atletiky, gymnastiky a sportovních her se natáčejí převážně na půdě sportovní haly MŠ a ZŠ Dolní Břežany. Na obsahu se kromě stálých expertů podílejí také propagátoři populárních pohybových aktivit, například parkourista Kevin Jágr. „Aktuálně rozšiřujeme nejžádanější část aplikace, což jsou rozcvičovací pohybové hry a hry použitelné na malém prostoru. Dokonce už sem se setkala s tím, že učitelé používají pohybové hry z aplikace pro nabuzení pozornosti dětí v jiných hodinách, než je tělocvik,“ přidává postřehy z praxe projektová manažerka Blanka Jeřábková.

Potenciál Tělocviku.online obrovský, už teď dosahuje počet videotutoriálů k pětistovce. Zároveň roste poptávka ze strany středních škol, a především sportovních klubů, které mají zájem o část sportovních her. „Pokud by bylo něco jako databáze her, kam si můžeme sáhnout, a je to tam vysvětlené a ukázané, tak je to bezva, protože už nemusíme dál hledat. A nepomůže to jen nám, ale všem, kteří chtějí dělat sport, a kteří dělají s dětma,“ potvrzuje trenér dorostu HC Slavia Praha Milan Antoš.                                                                                                                                                                                              

Aplikace je dostupná na stránkách telocvik.online.

Zdroj: telocvik.onlinehttps://www.youtube.com/watch?v=BIMniRfCkT0