Uvolňování škol od 25. 5. a v červnu 2020 - jasně a přehledně

Vydáno: 5 minut čtení

Přípravný stupeň základní školy speciální; Přípravná třída základní školy; základní školy - všechny ročníky; střední škola, konzervatoř

Přípravný stupeň základní školy speciální

 

od 25. 5. 2020

od 1. 6. 2020

od 8. 6. 2020

---

možná osobní přítomnost dítěte ve škole

 

 

---

při prvním vstupu do školy dítě předloží upravené čestné prohlášení

 

 

---

počet dětí ve skupině dle § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb.,

nejvýše 15 dětí ve skupině

 

 

---

složení skupin je neměnné

 

 

---

vzdělávací a zájmové aktivity

 

 

 

 

Přípravná třída

základní školy

od 25. 5. 2020

od 1. 6. 2020

od 8. 6. 2020

možná osobní přítomnost dítěte ve škole

 

 

při prvním vstupu do školy dítě předloží čestné prohlášení

 

 

 

maximální počet dětí ve skupině – 15 žáků

 

 

 

složení skupin je neměnné

 

 

 

vzdělávací aktivity pravidelně každý pracovní den

 

 

 

pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit

 

 

 

 

 

1. stupeň základní školy

„běžná“ škola

od 25. 5. 2020

od 1. 6. 2020

od 8. 6. 2020

možná osobní přítomnost žáka ve škole

 

 


při prvním vstupu do školy žák předloží čestné prohlášení

 

 


maximální počet žáků ve skupině – 15 žáků

 

 


složení skupin je neměnné

 

 


vzdělávací aktivity pravidelně každý pracovní den

 

 


pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit

 

 


 

škola zřízená pro žáky

dle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení

od 25. 5. 2020

od 1. 6. 2020

od 8. 6. 2020

možná osobní přítomnost žáka ve škole

 

 

při prvním vstupu do školy žák předloží čestné prohlášení

 

 

maximální počet žáků ve skupině – 15 žáků

 

 

složení skupin je neměnné

 

 

vzdělávací aktivity pravidelně každý pracovní den

 

 

pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit

 

 

 

základní škola speciální

od 25. 5. 2020

od 1. 6. 2020

od 8. 6. 2020

---

možná osobní přítomnost žáka ve škole

 

---

 

při prvním vstupu do školy žák předloží upravené čestné prohlášení

 

---

 

počet dětí ve skupině dle § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb.,

nejvýše 15 dětí ve skupině

 

---

 

složení skupin je neměnné

 

---

 

vzdělávací a zájmové aktivity

 

 

základní školy/třídy pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem, závažnými vývojovými poruchami chování

od 25. 5. 2020

od 1. 6. 2020

od 8. 6. 2020

---

 

možná osobní přítomnost žáka ve škole

 

---

 

při prvním vstupu do školy žák předloží upravené čestné prohlášení

 

---

 

počet dětí ve skupině dle § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb.,

nejvýše 15 dětí ve skupině

 

---

 

složení skupin je neměnné

 

---

 

vzdělávací a zájmové aktivity

 

 

2. stupeň základní školy – všechny ročníky

 

od 25. 5. 2020

od 1. 6. 2020

od 8. 6.  2020

„běžná“ škola

---

---

možná osobní přítomnost žáků ve škole

---

----

při prvním vstupu do školy žák předloží čestné prohlášení

---

---

při skupinových konzultacích skupina do 15 žáků

---

---

skupiny nemusí být neměnné

---

---

dobrovolné socializační aktivity, konzultace, třídnické hodiny,

realizace aktivit závisí na podmínkách školy

---

---

se skupinou mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci

 

škola zřízená pro žáky

dle § 16 odst. 9 školského zákona se zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení

od 25. 5. 2020

od 1. 6. 2020

od 8. 6. 2020

---

---

možná osobní přítomnost žáků ve škole

---

---

při prvním vstupu do školy žák předloží čestné prohlášení

---

---

při skupinových konzultacích skupina do 15 žáků

---

---

skupiny nemusí být neměnné

---

---

dobrovolné socializační aktivity, konzultace, třídnické hodiny,

realizace aktivit závisí na podmínkách školy

---

---

se skupinou mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci

 

základní škola speciální

 

od 25. 5. 2020

od 1. 6. 2020

od 8. 6. 2020

---

 

možná osobní přítomnost žáka ve škole

 

---

 

při prvním vstupu do školy žák předloží upravené čestné prohlášení

 

---

 

počet dětí ve skupině dle § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb.,

nejvýše 15 dětí ve skupině

 

 

 

složení skupin je neměnné

 

 

 

vzdělávací a zájmové aktivity

 

 

základní školy/třídy pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem, závažnými vývojovými poruchami chování

od 25. 5. 2020

od 1. 6. 2020

od 8. 6. 2020

---

---

možná osobní přítomnost žáka ve škole

---

---

při prvním vstupu do školy žák předloží upravené čestné prohlášení

---

---

počet dětí ve skupině dle § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb.,

nejvýše 15 dětí ve skupině

---

---

složení skupin je neměnné

---

---

vzdělávací a zájmové aktivity

 

Střední škola, konzervatoř – nižší ročníky

 

od 25. 5. 2020

od 1. 6. 2020

od 8. 6. 2020

„běžná“ škola

 

---

možná osobní přítomnost žáků při praktickém vyučování (odborném výcviku)

možná osobní přítomnost žáků ve škole

---

při prvním vstupu do školy žák předloží čestné prohlášení

při prvním vstupu do školy žák předloží čestné prohlášení

---

skupiny do 15 žáků

při skupinových konzultacích skupina do 15 žáků

---

skupiny nemusí být neměnné

skupiny nemusí být neměnné

---

praktické vyučování

dobrovolné socializační aktivity, konzultace, třídnické hodiny,

realizace aktivit závisí na podmínkách školy

 

se skupinou mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci

se skupinou mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci

 

 Zdroj: Pro Řízení školy online PhDr. Mgr. Monika Puškinová, PhD.