Úvodní slovo ministra školství Ing. Roberta Plagy Ph.D.

Vydáno: 4 minuty čtení

Učitelský měsíčník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Řízení školyčeské školství prošlo v minulém školním roce jednou z největších zkoušek ve své novodobé historii. Všichni jsme se potýkali se situací, o které si téměř nikdo z nás uměl představit, že nastane. Troufnu si však tvrdit, že jsme při skládání této tvrdé zkoušky společně obstáli. Vždy jsem se ve všem snažil hledat spíše pozitiva a platí to i dnes.

Objednejte si učitelský měsíčník

Měsíce před prázdninami byly pro české školství velmi důležitou etapou, řekl bych, že až přelomovou. Prakticky ze dne na den jsme se museli všichni přesunout do online světa a začít fungovat. Jsem pyšný na to, jak se s touto výzvou většina škol poprala. Ministerstvo školství se od samého počátku snažilo ředitelům škol a učitelům vyjít vstříc a nabídlo jim například web , na kterém mohli pedagogové najít inspiraci, tipy a rady, jak zajistit vyučování za pomocí distančních nástrojů. S Českou televizí jsme zajistili vysílání pro děti UčíTelka, s neziskovým sektorem pak zahájili spolupráci s těmi, kteří jsou ochotni českým školám a žákům věnovat techniku a poskytnout rady, jak ji využívat pro potřeby vyučování. Do českých škol se navíc v posledních dvou letech díky šablonám Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dostalo na 60 000 notebooků či tabletů, které mohou být v současné době zapůjčeny žákům také pro domácí využití. Ministerstvo se zapojilo též prostřednictvím Národního pedagogického institutu, který pro školy a učitele uspořádal řadu webinářů, a to nejen na téma distanční výuky. Některé školy se s distanční výukou vypořádaly po svém a namísto online nástrojů učitelé svým žákům rozváželi pokyny a úkoly. Každý prostě dělal, co mohl, což je obdivuhodné a na což musím být jako ministr školství velmi pyšný. Nezastupitelnou roli v uplynulých měsících měli také rodiče, kterým patří obrovský dík.

Stejné ocenění jako učitelé si zaslouží žáci a studenti. Řada z nich se musela vypořádat s vysokou psychickou a sociální zátěží. Zvládli to. Naopak nám ukázali, jak většina z nich umí pracovat samostatně, tvořivě a jak umí využívat digitální nástroje. Na to bychom měli navázat. Ze strany ministerstva v proměně rámcových vzdělávacích programů. Z pohledu učitelů pak ve volených vzdělávacích metodách a objemu učiva, které mají žáci ovládat.

Řízení školyJsem toho názoru, že bychom si z každé krizové situace měli něco odnést do budoucna. Byl bych moc rád – a stejné ohlasy mám i od Vás, ředitelů i učitelů –, aby prvky digitálního vzdělávání s koncem koronavirové krize nezmizely, ale abychom se je naopak snažili ještě rozvíjet a školy v tomto byly i nadále podporovány. A to nejen z důvodu možné krize kdykoliv v budoucnu, ale také proto, že digitální kompetence budou naše děti potřebovat v běžném i pracovním životě více než my. Podtrženo a sečteno, koronakrize ukázala, že před námi všemi stojí další výzva, možná ještě větší, a totiž proměna škol pro potřeby 21. století a v kontextu připravované Strategie 2030+. Pevně věřím, že s takovým týmem v zádech, kterým jste Vy všichni, se nám to společně podaří.

S úctou

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Zdroj: Učitelský měsíčník, Řízení školy

Řízení školy online