Uvádíme na pravou míru: "Podvedené děti"

Vydáno: 2 minuty čtení

V dnešní MF Dnes se objevil text se zavádějícím titulkem "Podvedené děti", který obsahuje řadu nepřesností. Ministerstvo školství v pondělí 27. 4. vydalo vyhlášku k hodnocení aktuálního pololetí včetně metodiky.

Vyhlášku k hodnocení II. pololetí koncipovalo MŠMT s ohledem na současnou specifickou situaci v našem školství. Zohledňuje výuku do letošního 11. března, která poskytuje podklady pro hodnocení žáka, ale zároveň, pokud to je možné, mají být k hodnocení využity i podklady z následujícího období distanční výuky. Je ale důležité, aby při tom učitelé zohlednili specifické podmínky žáků, které jsou velmi různé, ať už vzhledem k materiálně technickému vybavení rodiny, či časovým možnostem zákonných zástupců dětí. Mnohem více než v minulosti je při tom důležitá zpětná vazba, formativní hodnocení a individuální přístup k žákům.

Vyhláška je právní text, nelze od něj očekávat konkrétní příklady jak postupovat. Ty rozvíjí doprovodná metodika, kterou MŠMT k vyhlášce připravilo a která jako součást dokumentu odešla společně s průvodním dopisem a vyhláškou do datových schránek všech škol.

Metodika učitele jasně vybízí k využití formativního hodnocení a poskytování zpětné vazby žákům. Je zde také uvedeno, že není nutné probrat vše z ŠVP v tomto školním roce a nemělo by docházet k situaci, že by byl žák, který měl doma ke vzdálené výuce špatné podmínky, hodnocen nedostatečně.

Vyhlášku včetně metodiky naleznete na webu MŠMT ZDE.

Zdroj: http://www.msmt.cz/uvadime-na-pravou-miru-vyhlaska-k-hodnoceni

Zdroj: Článek: "Podvedené děti. Jak by mělo vypadat spravedlivé vysvědčení během pandemie"