Úspěšné začleňování žáků do kolektivu – téma i pro střední školu

Vydáno: 1 minuta čtení

Webinář k začleňování různorodých žáků do třídního i školního kolektivu pořádá dne 15. listopadu projekt P-KAP v rámci tematické oblasti Podpora inkluze. 

Co může pro své žáky udělat učitel, ale také, jak může škola pomoci pedagogům, aby měli na tuto náročnou oblast své profese dostatečnou kapacitu,  potřebné odborné informace a podporu?  Webinář nabídne odpovědi na tyto otázky, inspirativní a funkční ověřené příklady z praxe  i  diskusi s odborníky.  Akce je určena především pro vedení škol, pracovníky školních poradenských pracovišť a středoškolské pedagogy.

Další informace a přihlášení

Zdroj: NPI ČR, Podpora krajského akčního plánování

Řízení školy online