Unikátní systém podpory nadání přinesl NIDV dvě ceny

Vydáno: 2 minuty čtení

Dvě významná ocenění akcentující inovativní přínos pro oblast podnikání si v úterý 4. prosince odnesl Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Úspěch slavil Systém podpory nadání, komplexní iniciativa, jejímž prostřednictvím NIDV na základě celostátní koncepce cíleně usiluje o rozvoj potenciálu všech žáků ve všech oblastech vědění. Ceny na dvou slavnostních vyhlášeních převzaly ředitelka NIDV Helena Plitzová a její náměstkyně Irena Hošková.

Řízení školy onlineV jeden den hned dvě ocenění. Takovým úspěchem se teď může pochlubit NIDV, který získal Zvláštní cenu Inovace roku 2018 a Čestné uznání Vizionáře roku 2018. První jmenovanou cenu udělila už po třiadvacáté Asociace pro inovativní podnikání. Akce v pražském hotelu Belveder, kde se představila řada různě zaměřených projektů soukromé sféry, se účastnila náměstkyně sekce profesního rozvoje Irena Hošková a ředitelka NIDV Helena Plitzová.

„Jsem opravdu ráda, že porota vyhodnotila Systém podpory nadání jako inovativní iniciativu. Cílený rozvoj nadání má ve výsledku nepochybně význam pro soukromou sféru, která potřebuje kvalitní lidi. Proto usilujeme mimo jiné o to, aby se v České republice více rozvíjela tzv. činnostní oblast vzdělávání, tedy rozličné aktivity podporující personalizovaný rozvoj žáků,“ podotkla Irena Hošková, která účast NIDV na obou akcích iniciovala.

Systém podpory nadání vychází z celostátní Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020. Jedná se o komplexní přístup, který zajišťuje celé spektrum aktivit – od systematické podpory nadání, přes vyhledávání nadaných, poskytování zpětné vazby a mezinárodní spolupráci až po sledování a vyhodnocování funkčnosti celého systému.

Právě tento unikátní a propojený systém, který zajišťuje nejen Talentcentrum NIDV, ale také tzv. krajské sítě podpory nadání a koordinační skupiny při krajských pracovištích NIDV (ty vznikly v rámci celého Systému podpory nadání jako důležitá součást zmíněné koncepce) a celostátní Síť podpory nadání, získal i Čestné uznání Vizionář roku 2018. To už osm let uděluje spolek CzechInno, jehož cílem je propojovat podnikatele, výzkumné organizace i veřejnou správu kvůli prohloubení spolupráce v oblasti inovací.

„Potvrzuje se, že aktivity Národního institutu pro další vzdělávání jsou z odborného a praktického hlediska velmi propracované. Těší mě, že jsme se obou akcí účastnili. Určitě se do budoucna zamyslíme nad tím, zda do příštích ročníků přihlásíme další systémové přístupy, které v NIDV rozvíjíme. Máme skutečně co nabídnout,“ uvedla ředitelka NIDV Helena Plitzová.

Více informací o Systému podpory nadání naleznete na webu talentovani.cz.

Řízení školy online

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 5. prosince 2018