Umění politického marketingu. Interaktivní workshop pro studenty 14–19 let

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak funguje politický marketing? Je to nástroj k manipulaci nebo pomáhá voličům v rozhodování? Jak bychom se v roli politiků zachovali my? Jak by nás ovlivnila touha po moci? A co je vlastně zodpovědností voličů? Proč nevolíme podle volebních kalkulaček?

Workshop založený na hravé interaktivní simulaci předvolební kampaně studentům zážitkovou formou představí, jak funguje politický marketing. Studenti si vyzkoušejí, jaké je řídit politickou kampaň a jaké dopady může mít jejich rozhodní na hlasování občanů i na svět jako takový. V roli voličů si studenti zažijí, jak těžké je rozhodování před volbami a jak jejich finální volbu ovlivňují volební kalkulačky, debaty, slogany i sociální sítě.

Workshop je zdarma díky podpoře Národního plánu obnovy a Nadace ČEZ. Program je určen studentům ve věku 14–19 let a lze jej realizovat kdekoliv po České republice nebo v Centru současného umění DOX, Praha 7. Délka programu je 120 minut.

Na vývoji workshopu s Farmou v jeskyni spolupracovali Otto Eibl, odborník na politický marketing, a Tereza Vodičková, ředitelka asociace Občankáři. Workshop vznikl v rámci projektu Online Hero, zahrnující inscenaci Český hrdina, naučná videa a další programy.

Workshop se vztahuje k několika oblastem Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a střední odborné školy: Občan a právo, Člověk ve společnosti, Morálka všedního dne, Spolupráce a soutěž, Role mediální produkce a vliv médií.

Objednávky zasílejte nejpozději do 1. 6. 2024 na: marketa@farminthecave.com

Workshop je součástí programu Online Hero. Více na: https://farminthecave.com/online-hero-pro-skoly/