Umělkyně pověsila na univerzitu znepokojující plakáty, SPD spílá studentům

Vydáno: 2 minuty čtení

Pět velkoplošných plakátů, které visí na budově ústecké Fakulty umění a designu, vyvolalo v posledních dnech velké diskuze na sociálních sítích. Vyjádřilo se k nim například hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury nebo Čisté Ústí Tomáše Vandase. Vadí jim jejich vyznění.

Na plakátech je pětice textů: „Když vraždili Židy, mlčel jsem..., Když vyháněli Němce, mlčel jsem..., Když mlátili Romy, mlčel jsem..., Když odmítali uprchlíky, mlčel jsem..., Když přišli pro mě, už všichni mlčeli.“ V článku si můžete přečíst, jaké reakce parafráze výroku německého teologa Martina Niemöllera vyvolala.

Z prohlášení Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem k veřejné diskuzi nad dílem „Když…“

Každé historické i současné umělecké dílo má být nejen odborně interpretováno, ale také reflektováno veřejností. Dílo s vysokým etickým apelem pak očekává nejen reflexi kultivovanou společenskou diskusí, ale i napříč veškerým spektrem úrovní místní society. Tomuto dílu se podařilo nejen odhalit na jedné straně mělkou a nebezpečnou těkavost sociálních sítí, ale na druhé straně i hlubokou propast v porozumění a výkladech základních dějinných traumat, které stále ovlivňují současný bolestný stav duše střední Evropy a v jejím rámci i nelehký každodenní život obyvatel České republiky a především jejích příhraničních oblastí. V tomto ohledu dílo „Když…“ beze zbytku představuje současné umění v jeho nejlepší formě.

Zdroj: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/univerzita-jana-evangelisty-usti-nad-labem-fakulta-umeni-a-designu-spd-ciste-usti-ilona-nemeth.A190128_101836_usti-zpravy_mi; https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2019/01/prohlaseni_fud_kdyz_ilona_nemeth-1.pdf

 

Zdroj: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/univerzita-jana-evangelisty-usti-nad-labem-fakulta-umeni-a-designu-spd-ciste-usti-ilona-nemeth.A190128_101836_usti-zpravy_mi