Úlohy pro rozvoj matematické gramotnosti v praxi ZŠ

Vydáno: 2 minuty čtení

9. minikonference OP MG

Tématem 9. minikonference odborného panelu matematické gramotnosti budou úlohy zaměřené na matematickou gramotnost a jejich další využití ve výuce na základní škole. Na konkrétních příkladech představí autoři úloh možnosti pro rozvoj matematické gramotnosti žáků. Společně s učiteli bude diskutován potenciál uplatnění napříč vyučovacími předměty.

 • 9. 4. 2021 | 9:00–16:30,  online přes ZOOM
 • Přihlašování: https://gramotnosti.pro/panelMGprihlaseni
 • Vystupující: Cermat, ČSI, autoři úloh pro matematická testování a soutěže (Pangea, Matematický klokan, Přírodovědné olympiády, SCIO a další)
 • Cílová skupina: Učitelé ZŠ, autoři úloh, didaktici z VŠ a projektů

Program: 9.00-16.30

 • Úvodní blok  
 • 9.00 zahájení 
 • 9:15 ČSI – Využití úloh z mezinárodních šetření pro rozvoj MG  
 • 9:45 Cermat – Úlohy z jednotných přijímacích zkoušek z pohledu gramotnosti  

10:15 – 10:30 pauza  

 • Dopolední blok vystoupení  
 • 10:30 Pangea 
 • 10:50 Matematický klokan  
 • 11:10 Zeměpisná olympiáda  
 • 11:30 Slovní úlohy jako klíč...   
 • 11:50 Bobřík informatiky  

12:15 – 13:00 obědová pauza  

Odpolední blok vystoupení  

 • 13:00 SCIO – Úlohy z testování žáků MG  
 • 13:20 Fyzikální olympiáda  
 • 13:40 Pythágoriáda  
 • 14:00 MaSo  
 • 14:20 Matematické putování  

14:45 – 15:00 pauza  
Diskuse  

 • 15:00 závěrečná diskuse, formulování závěrů  
 • 15:40 zakončení akce 
 • 15:45 konzultace a networking 

Zdroj: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HoFo-GBT6kqhN4kLNIXUOmY2KT7qz1BCv8ckP6s5wC1UQVhNOThETTY1MTRCUTJZWThBUU9JVjJGNi4u

Další aktuality