Ukončení účasti Spojeného království v programu Erasmus

Vydáno: 2 minuty čtení

Evropská komise dne 24. prosince dosáhla dohody se Spojeným královstvím o podmínkách spolupráce s EU. Tato dohoda nadále nepočítá s účastí Spojeného království v unijním programu Erasmus+ v příštím programovém období 2021-2027. Původně mělo být Spojené království do programu Erasmus+ nadále zapojeno v režimu tzv. třetích zemí (nyní jsou v tomto formátu zapojeny Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko). Spojené království požadovalo pouze částečnou účast na programu, což nařízení o programu Erasmus+ neumožnuje. Spojené království se proto ve finální fázi vyjednávání rozhodlo, že se programu Erasmus+ od příštího programového období účastnit nebude.

Rozhodnutí Spojeného království o neúčasti v programu Erasmus+ Česká republika velmi lituje, neboť zkomplikuje studijní mobility mezi Spojeným královstvím a Českou republikou i s ohledem na to, že tato země je jedním z nejoblíbenějších cílů účastníků programu Erasmus+ z České republiky. Mezi studenty vysokých škol se dlouhodobě řadí mezi pět nejoblíbenějších destinací. V posledních třech letech vyjelo z České republiky do Spojeného království celkem 1598 osob. Do České republiky pak přijelo 1362 osob. České a britské vysoké školy budou moci i bez účasti v programu Erasmus+ do určité míry pokračovat ve spolupráci, a to prostřednictvím vzájemných partnerských dohod mezi jednotlivými vysokými školami. V oblasti regionálního školství nebo mládeže však bude spolupráce s britskými partnery podstatně obtížnější.

Instituce v UK jsou pro akademický rok 2020/2021 stále způsobilé k účasti v programu Erasmus+, pokud uzavřely příslušné dohody s britskou národní agenturou pro daný projekt před koncem roku 2020. Mobility financované ze stávajícího programového období, a to ať už výjezdové do Spojeného království, anebo příjezdové do České republiky, ještě bude způsobilé realizovat, resp. dokončit. Pro výzvy vyhlášené v rámci programového období 2021-2027 již tato účast možná nebude.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ukonceni-ucasti-spojeneho-kralovstvi-v-programu-erasmus