Učme žáky posuzovat důvěryhodnost těchto dat

Vydáno: 3 minuty čtení

V médiích se objevilo mnoho výzkumů z období pandemie

Jak se Češi bojí koronaviru, zda chtějí nosit roušky, kdo si přeje otevřené či zavřené školy, nebo na co umírají nakažení. To jsou příklady témat z řady výzkumů, studií či anket, které se v období nouzového stavu objevovaly v médiích. Pedagogové sdružení v Učitelské platformě je využívají tuto skutečnost k tomu, aby naučili žáky porozumět tvorbě  výzkumů. Jeden z učitelů zveřejnil pro kolegy i kompletní metodiku s pracovními listy na téma Výzkumy, průzkumy a ankety v médiích.

Kriticky zhodnotit, kdo výzkum zadal, kdo ho platil, kdo odpovídal, jak byla data zpracována, či jak jej novináři interpretovali, je základem informační gramotnosti, která se ve školách objevuje v podobě mediální výchovy. Ta se učí jako samostatný předmět nebo průřezově v rámci různých předmětů. "V posledních týdnech jsme v médiích a ve veřejném prostoru zaznamenali řadu různých výzkumů souvisejících s pandemií a postoji jednotlivých skupin. Tyto výzkumy měly ovšem velmi rozdílnou kvalitu. Pro učitele je to příležitost, jak na aktuálním tématu ukázat, jak tyto výzkumy vznikají a jaká je jejich důvěryhodnost," popisuje Michal Kaderka, který vyučuje mediální výchovu v pražském gymnáziu Na Zatlance.

Se studenty v posledních hodinách shromáždil několik výzkumů spojených s pandemií. U každého z nich žáci dohledávali, kdo byl jeho autorem, kdo zadavatelem, jak výzkum vznikal a na jakém vzorku dotazovaných byl vytvořen. "Představili jsme si základní techniky využívané při tvorbě výzkumů i to, k jakým zkreslením může docházet. Vysvětlili jsme si, co znamená, že je výzkum reprezentativní pro celou populaci, a jak toho dosáhnout," doplňuje Kaderka.

Pro žáky bylo překvapivé vidět, že leckterá data zveřejňovaná v médiích nebo na internetu nemají žádnou vypovídající hodnotu, a přesto jsou představovány jako důvěryhodné informace. Michal Kaderka proto metodiku, jak o výzkumech v médiích učit, zveřejnil jako další kapitolu on-line otevřené učebnice mediální výchovy Svět médií.

Svět médií - Průzkumy, výzkumy a ankety v médiích: Žáci zjistí, jakou vypovídající váhu má hlasování v různých anketách na FB či on-line portálech.  Naučí se rozlišovat validitu výzkumů v médiích a rozeznávat různé výzkumy, jejichž výsledky jsou šířeny jen pro PR účely.

"Mediální krajina je v těchto dnech doslova zaplavena různými čísly týkajícími se koronavirové krize. Kriticky číst předkládaná data proto pokládáme za stěžejní dovednost pro samostatné a kvalifikované uvažování o dnešním světě," uvádí předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

 

 

Zdroj: https://docs.google.com/document/d/1n_bltEpq51TeMJPKF7oV-L0mn4TMaSPWqkCmOtm0BKo/edit