„Učme chemii atraktivně!“

Vydáno: 1 minuta čtení

Svaz chemického průmyslu ČR vyhlašuje soutěž pro pedagogy vyučující chemii na základních školách, jejímž cílem je podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky a sdílení dobré praxe. 

První ročník je realizován formou pilotního projektu pro základní školy v Ústeckém, Pardubickém, Středočeském kraji a v Praze. Nejlepší předložené projekty budou finančně honorovány.

  • Uzávěrka předkládání návrhů projektů: 30. dubna 2019
  • Vyhlášení nejlepších projektů dle jednotlivých krajů na Večeru s českou chemií: 26. září 2019

Více informacích na webových stránkách NIDV: http://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1769-vyzva-na-predkladani-projektu-ucme-chemii-atraktivne

 

Zdroj: http://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1769-vyzva-na-predkladani-projektu-ucme-chemii-atraktivne