Učitelský "Bucket list"

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak probíhá návrat vašich dětí do škol? Myslí škola na jejich adaptaci, nebo se dohání učivo, testují se znalosti a zkouší se? Máme pro vás skvělý „bucket list“, který pro své učitele připravil Ondřej Lněnička, ředitel ZŠ profesora Švejcara v Praze 12 (najdete ho také na obálce červnového vydání Učitelského měsíčníku a Řízení školy).

Připomínáme doporučení MŠMT:

"Součástí adaptačního období mohou být vedle adaptačních aktivit i vzdělávací činnosti, je však vhodné zaměřit je spíše na opakování a shrnování a dát žákům dostatečný prostor k tomu, aby si sami v bezpečném prostředí ověřili své znalosti dovednosti (autoevaluace), např. prostřednictvím skupinové práce, vzájemného učení, vhodných digitálních nástrojů, které znají z distanční výuky (zábavné nehodnocené kvízy, únikové hry atp.), či pomocí učebních pomůcek, které umožňují žákům pracovat s chybou. Je vhodné dát žákům prostor pro to, aby sdělili, který vzdělávací obsah potřebují dovysvětlit nebo dodatečně procvičit."

"Minimálně v průběhu prvního adaptačního týdne by měla platit zásada, že žáci nejsou ústně ani písemně zkoušeni, neprobíhá známkování ani jiná forma sumativního hodnocení a nejsou zadávány domácí úkoly. Doporučujeme však tuto zásadu aplikovat optimálně 2-3 týdny."

Více zde: Pedagogická doporučení k návratu žáků do škol | edu.cz

Zdroj: Redakce Řízení školy