Učitelé: Opatření pro školy pro případ šíření nákazy jsou komplikovaná a těžko realizovatelná

Vydáno: 4 minuty čtení

Dle pedagogů sdružených v Učitelské platformě se úřady a organizace, které mají vliv na výuku v době pandemie, nepoučily a opakují stejné chyby jako letos na jaře. Pro hladký průběh výuky v období zavřených škol je ale klíčové, aby jednotlivé vládní a další zmocněné úřady jednaly ve vzájemné součinnosti a konzultovaly veškeré postupy týkající se škol se zástupci z praxe. Podle učitelů nemá význam nařizovat pro školy odlišná opatření než pro dospělé zaměstnance mimo školství, pokud dáme školám důvěru postupovat dle jejich aktuální situace.

Ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová a vedoucí epidemiologické skupiny Ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar v minulém týdnu v médiích popsali některá opatření, která mají platit od začátku nového školního roku v případech, kdy se ve školách objeví nákaza koronavirem. Opatření navazují na semafor, který rozděluje okresy v Česku do čtyř barev (bílá, zelená, žlutá, červená) podle počtu výskytu nákazy. Pokud se podle nich ve třídě objeví nakažený žák, půjde do izolace jen on a jeho soused z lavice. Třída bude pokračovat v docházce do školy, ale má mít posunuté přestávky a na obědy chodit jako poslední. Ministerstvo školství má pravidla pro fungování v novém školním roce popsat v manuálech, které by měly být hotové do 17. srpna.

Učitelé jsou k navrhovaným opatřením skeptičtí: „Izolovat v případě výskytu onemocnění celou třídu jde jen na prvním stupni. Na druhém stupni a na středních školách, kde se střídají v hodinách učitelé a kde jsou ve vyšších ročnících často vytvářeny skupiny podle zájmů žáků nebo jejich znalostí, jsou taková opatření prakticky nemožná,“ říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Podle další členky vedení Učitelské platformy Jitky Kadrmasové, která je ředitelkou Církevní základní školy Borohrádek, je pro zmíněné ročníky velmi komplikované i posouvat začátek vyučování mimo pevně daný harmonogram. To může například v některých regionech komplikovat návaznost na hromadnou dopravu, kterou žáci využívají při cestě do i ze školy. Velmi problematické je podle ní i dodržování izolace žáků z některých tříd během odpoledne ve školních družinách, do kterých dochází žáci napříč ročníky.

Do značné míry se tak opakuje situace z letošního jara. Návrhy na opatření, která mají být dodržována ve školách, vznikají v týmech epidemiologů, aniž by byly podrobněji konzultovány s pedagogy nebo zástupci jejich profesních organizací. „V návrzích se pak objevují kroky, které jsou v běžném školním provozu jen velmi těžko realizovatelné a pokud ano, představují pro chod škol velkou zátěž a řadu komplikací. Mnohým z nich by se přitom při předběžných konzultacích dalo předejít. Zároveň byl na tyto konzultace během léta dostatek času,“ uvádí ředitel Základní školy ve Šlapanicích Pavel Vyhňák.

Na školy by neměly být kladeny mnohem vyšší nároky, než budou současně platit pro fungování v podobných prostorách mimo ně – v nákupních centrech, veřejné dopravě, nemocnicích, sportovních nebo kulturních akcích konaných v uzavřených prostorách,“ dodává ředitelka Základní školy TGM ve Štětí Gabriela Hrušková. 

Zabezpečit personálně, prostorově a technologicky výuku na dálku je pro velké a odborné školy mnohdy složitější než pro menší všeobecně zaměřené školy. Podle učitelů mělo být nejdříve vyřešeno legislativní ukotvení distanční výuky a velmi jasně a srozumitelně popsány všechny způsoby podpory rodinám i školám pro případné opětovné zavedení distanční výuky. Ministerstvo školství by mělo vytvořit návrh krizového plánu, který by si školy přizpůsobily svým podmínkám a podle kterého by postupovaly v případě, že se ve škole objeví první případ nákazy. Školy by měly mít možnost zachovat alespoň část prezenční výuky tím, že by se třídy ve škole po týdnu střídaly či měly možnost ze zdravotních důvodů a ochrany zdraví ostatních odmítnout žáka vpustit do školy, pokud má vyšší teplotu či odmítá dodržovat nastavené podmínky. V tomto případě je ale nutné umožnit školám nezávislý postup nad rámec epidemiologických opatření.

 

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 13. srpna 2020, Učitelská platforma