Učitelé nesouhlasí s útoky na ředitele teplického gymnázia Zdeňka Bergmana

Vydáno: 2 minuty čtení

Členové Učitelské platformy nesouhlasí s výroky političek a politiků směrujících proti řediteli teplického gymnázia Zdeňku Bergmanovi.

Škola je výchovně-vzdělávací instituce, jedním z jejích předních úkolů dle Rámcových vzdělávacích programů je vést děti k tomu, aby “uplatňovaly vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řešily nenásilným způsobem.“ (RVP ZŠ, str. 57) My učitelé každý den ve školách vysvětlujeme dětem, že mezilidská komunikace, a zvlášť ta veřejná, má svá pravidla.

Prezident republiky, čelný představitel státu, se ve veřejném projevu uchyluje k vulgarismům, tedy verbálnímu násilí. Ve své funkci tak beztrestně porušuje základní společenské komunikační normy. Tím dává dětem najevo, že pravidla, která jim vštěpuje škola, zřejmě neplatí pro všechny. Takové chování hluboce znevažuje naši pedagogickou práci.

Považujeme za naprosto legitimní, že se pan ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman proti chování, které je v rozporu se společenskou normou a dává dětem velmi špatný příklad, vymezil poměrně kultivovanou formou protestu a s nadsázkou. Navíc citované vyjádření učinil před širokou veřejností, nikoli před svými studenty, nikoli na půdě školy, nikoli v rámci výchovně-vzdělávacího procesu, tudíž se sám nijak neprovinil proti společenské normě chování ředitele školy.

Nesouhlasíme s tím, aby byl jakkoli trestán za to, že označil chování (nikoli osobu samu nebo politické působení) veřejného činitele za nepřijatelné. Vymezovat se vůči nevhodné komunikaci v médiích, upozorňovat na manipulativní techniky apod. je žádoucí součástí práce učitele.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 24. října 2018, Učitelská platforma