Učitelé diskutovali o cestě ke svobodě a demokracii

Vydáno: 3 minuty čtení

Ve Valdštejnském paláci proběhla dne 20. listopadu 2018 celostátní konference Cesta ke svobodě a demokracii, kterou uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Byla určena především učitelům dějepisu a společenskovědních předmětů základních a středních škol a jejím cílem bylo přispět k objasnění hlavních problémů soudobých dějin Československa a České republiky v kontextu evropských a světových dějin.

Konferenci zahájil senátor Václav Chaloupek, který přivítal všechny účastníky a vyzdvihl náročnost učitelské profese, kterou nakrátko poznal z vlastní praxe. Za ministerstvo školství se tohoto setkání zúčastnil ministerský rada Aleš Dvořák, který v úvodním projevu zmínil, že dobrou školu a dobré vyučování dělá dobrý učitel, který s dětmi komunikuje a který se sebevzdělává. Dále uvedl: „To, jaký jste projevili zájem o tuto konferenci, dává naději, že se v tomto nemýlím. Takže mi nezbývá než vám popřát, aby vám konference dala hodně do vaší práce a abyste přispěli k tomu, že se budeme na mladou generaci moci spolehnout v tom, že ponese prapor svobody a demokracie dále.“

Za NIDV přivítal účastníky konference náměstek sekce strategie a inovací Josef Rydlo, který zrekapituloval aktivity, jež NIDV připravil k významným historickým výročím připomínaným v letošním roce, ať už se jednalo o celostátní konference, nebo akce krajského charakteru.

Zástupce Národního ústavu pro vzdělávání Jaroslav Fidrmuc vyzdvihl význam soudobých dějin ve výuce dějepisu a zvláštní pozornost věnoval přípravě nových rámcových vzdělávacích programů, které by měly uchopit výuku dějepisu z hlediska diachronního přístupu jako jednotlivé tematické celky probírané napříč historickými obdobími.

V hlavní části konference vystoupili se svými příspěvky významní čeští odborníci z řad historiků, politologů a politiků. O principech, mezích a možnostech české zahraniční politiky přednášel právník, bývalý politik a diplomat Cyril Svoboda z Diplomatické akademie, na problémy demokratického vývoje našeho státu se poté zaměřila politoložka Vladimíra Dvořáková z katedry politologie VŠE v Praze. Hlavní mezníky moderních dějin ČR po roce 1989 zasadil do kontextu světových dějin Tomáš Zahradníček z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Pozvání na konferenci přijala také europoslankyně Michaela Šojdrová z Výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu, která se ve své přednášce věnovala otázkám postavení ČR v Evropské unii.

Pořadatelé ponechali účastníkům konference dostatečný prostor pro diskusi a otázky, o něž nebyla nouze. S velkým zájmem se setkala také komentovaná prohlídka historických prostor, v nichž Senát sídlí.

 Řízení školy online

Zdroj: Tisková zpráva NIDV