Učitel na prvním místě. Systémový přístup jako pomocník s přetížením

Vydáno: 6 minut čtení

Čím komplexnější záležitost řešíme, tím větší přínos má systémový přístup a tím větší roli hraje úroveň kompetence. Těžko si představit kromě vzdělávání jinou oblast, do které by vstupovalo více faktorů a okolností a která by přitom měla tak zásadní vliv. Co tedy může přinést koncept Rosteme (souhrnný popis principů naleznete v Řízení školy 6/21), pokud se chceme s přetížením učitelů skutečně vypořádat?

Řízení školy onlineKaždý chápe, že občas je nutné věnovat své práci nadstandardní úsilí. Pokud je ale přetížení a výjimečné pracovní nasazení běžnou součástí každodenního fungování, není tov pořádku. Bez dostatečné rezervy není nadhled, prioritizace a ani rozvoj. Nevyužívat možnosti osobního a odborného růstu je obrovským mrháním, jehož důsledky ve výsledku nesou všichni, nejen učitel, ale i žáci. Cílem by neměla být dokonalost, ale dosažení nejlepší možné kvality výuky za daných okolností, tj. včetně zohlednění dlouhodobě udržitelné pracovní zátěže a aktuální situace ve třídě. Případné nedostatky, např. nevhodné klima či narušená důvěra, nejednoznačnost hodnocení či špatná organizace, nízká míra nebo malý počet osvojených technik, se jistě negativně promítnou do kvality výuky. Je třeba je zohlednit, ale také upravit očekávání. Rozhodně to neznamená, že je možné řešit je dlouhodobě na úkor učitele.Řízení školy online
 
Je to jako příběh ze školní jídelny. Jde o to uvařit nejlepší možné jídlo vzhledem k vybavení kuchyně, množství personálu, k míře, v jaké má kuchař osvojeny kulinářské techniky,a hlavně k rozpočtu na suroviny. Nikdo neočekává, že budou kuchaři škrábat brambory i doma, používat vlastní mixér nebo dokonce platit část nákladů. I s relativní skromností lze ale při chytré kombinaci surovin a vhodné úpravě připravit velmi chutný pokrm. Méně relativně drahého masa neznamená nezbytně nutričně méně hodnotné jídlo. Zejména v porovnání s případem, kdy jsme za maso a omáčku utratili tolik, že už na přílohu nebo dokonce investice do vybavení nezbylo vůbec nic. Nebo se situací, kdy jsme týdenní rozpočet vyčerpali už ve středu. Ani učení na dluh dlouhodobě nefunguje.
 
Řízení školy onlineJak na to? Čím lepší diagnóza, tím efektivnější léčba. Musíme vědět, kam své omezené zdroje nasměrovat. Zlepšit klima třídy? Věnovat čas rozdělování rolí při diferencované výuce nebo několik hodin chystat únikovku? Nechat tohle na intuici není vždy dobrý nápad. Kvalitní diagnostika, která dokáže postihnout všechny důležité aspekty, tady může hodně pomoci. A co teprve, když ke každému faktoru doporučí vhodné nástroje, a to včetně informace o náročnosti jejich osvojení. Pokud fungují, není ostuda používat ty jednoduché. Výuka nemusí být za každou cenu vždy zábavná, pokud je cenou dodatečná mnohahodinová příprava. Vždy ale musí být srozumitelná a vést ke zřetelnému výsledku. Naopak čím lepší poměr cena/výkon daný přístup má, tím větší prostor nám nechává na další aktivity a také zvyšuje šance, že nezůstane jenu dobrých úmyslů. Jde tu o výsledné portfolio podnětů, které žákům dokážeme zajistit. Hezkým příkladem je uplatňování prvků formativního hodnocení, které přináší zaujetí, pozitivně ovlivňuje dynamiku a efektivitu výuky a přitom není příliš náročné na osvojení ani na čas.
Didakticky dobře zvládnutá výuka s sebou přináší reálné výsledky, které motivují více než ta nejlepší, ale kontextem neukotvená gamifikace. Vzdělávání je dlouhodobý procesa krátkodobá pozlátka se dříve či později vyčerpají. Příliš neškodí, ale sama o sobě nestačí a mohou zbytečně odvádět pozornost. Deset minut dobře zvládnuté evokace či reflexe má zpravidla větší efekt než hodina investovaná do přípravy hry, ze které není na konci patrné, k čemu kromě zábavy sloužila. Stejně tak ale platí, že pokud je aktuálně důležité zlepšit vztahy ve třídě, může být tou nejlepší volbou právě dobře designovaná únikovka.
Většina nástrojů ovšem nefunguje izolovaně, ale má různé projevy v závislosti na okolnostech. A to je další oblast, kde může být systémový přístup užitečný. Např. míra bezpečí, kterou žáci vnímají, má zásadní vliv na efektivitu většiny didaktických postupů. Někdy tak stačí několik drobných změn a v souhrnu situaci dramaticky zlepší. Vysledovat taková propojení ale zpravidla vyžaduje mnohaleté zkušenosti a bez vnější podpory by často zůstala nevyužitá.
 
Řízení školy onlinePříkladem může být slovní hodnocení. 
Řízení školy online
Situace A: Dělají to ti a ti, zní to dobře a moderně, budeme to tedy dělat taky. Do klasické rutiny jednoduše přidáme slovní hodnocení. Učitelé tak po večerech sepisují díla, která dají vždy spoustu práce, ale jen občas je adresát přečte s potřebnou pozorností a ještě méně často vedou k reálné reflexi.

 

Situace B: Slovní hodnocení se praktikuje tam, kde je již dobře zvládnuté a zažité formativní hodnocení, žáci dostávají pravidelně individualizovanou zpětnou vazbu a jsou zvyklí aktivně na ni reagovat. Žáci také pracují na dlouhodobých úkolech, při kterých učitel snadno sbírá relevantní informace o individuálním pokroku a potřebách. V těchto podmínkách je slovní hodnocení velmi užitečným, účinným a snadno vytvořitelným vedlejším produktem, který dokáže efektivně zvědomovat smysl dlouhodobého úsilí a skvěle tak doplňovat průběžnou zpětnou vazbu.
Cestou tedy není obětování vlastního soukromí nebo rezignace na osobní rozvoj. Východiskem je účelně vyplňovat existující prostor. Se znalostí náročnosti i dopadu. Vybírat takové kombinace nástrojů a přístupů, které žákům nabídnou největší přínos a jsou přitom realisticky zvládnutelné. AŘízení školy online k tomu vědomě investovat čas do osvojování takových technik, které přinášejí největší dlouhodobé synergie nebo největší dodatečný prostor. Neinvestovat čas do náročných aktivit, dokud jsme nevyužili všechny ty jednoduché, ale funkční. Jinými slovy: slovní hodnocení přijde na řadu tehdy, až bude formativní hodnocení nedílnou součástí výuky, ve třídě bude panovat žádoucí pracovní atmosféra, žáci budou zvyklí na samostatnou práci i individualizovanou zpětnou vazbu. A hned po té přijde vhodný čas i na únikovku.
 
Zdroj: Pro časopis Řízení školy Tomáš Hruda, propagátor studijní autonomie a celoživotního systémového rozvoje talentu, průvodce škol, které rostou společně se svými žáky, educationrepublic.cz/rosteme