Týden otevřeného vzdělávání nabízí zdarma seminář o digitální stopě nebo nahlédnutí do nitra Wikipedie

Vydáno: 3 minuty čtení

V posledním březnovém týdnu proběhne šestý ročník Týdne otevřeného vzdělávání, jehož cílem je upozornit na zajímavé otevřené vzdělávací zdroje. V Česku se do něj zapojí i Aliance pro otevřené vzdělávání, Metodický portál RVP či Wikimedia ČR. Týden otevřeného vzdělávání je mezinárodní událostí, která se poprvé konala v roce 2012 a i letos proběhne celosvětově.

Řízení školy onlineVe dnech 27. až 31. března se na podporu tvorby a rozvoje otevřených vzdělávacích zdrojů (angl. Open Educational Resources - OER) uskuteční v několika městech Týden otevřeného vzdělávání. Vzdělávací off-line i on-line akce jsou otevřeny všem a zdarma.
Seznam mezinárodních akcí v Týdnu otevřeného vzdělávání.

Výčet akcí v ČR

Aliance pro otevřené vzdělávání tel.: +420 777 879 481
www.otevrenevzdelavani.cz email: info@otevrenevzdelavani.cz
Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání
Email: tamara.kovacova@eduin.cz
Tel.: 603 942 437

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.
Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva, prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání. Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz
Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

Další aktuality