Trojice talentovaných žáků v neděli odlétá do LA na INTEL ISEF 2017

Vydáno: 6 minut čtení

V USA se od 14. do 19. května 2017 koná 68. ročník mezinárodní soutěže Intel International Science and Engineering Fair (ISEF). Do kalifornského města Los Angeles tuto neděli odletí tři autoři odborných prací, kteří zvítězili na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v červnu 2016 v Hradci Králové.

Řízení školy onlineSoutěž zahrnuje 15 oborů od přírodovědeckých přes technické až po humanitní. Účastní se jí asi 1700 studentů z téměř 70 zemí a v jednotlivých oborech soutěží každý rok přibližně 80 projektů. Studenti v obrovské konkurenci prezentují své práce formou posterů.

Intel ISEF je nejprestižnější celosvětová soutěž vědeckých projektů žáků do 20 let. Účastníci se musí probojovat sítem 400 národních a regionálních soutěží, do kterých se každoročně přihlašuje více než sedm milionů studentů z celého světa. Projekty posuzuje téměř 1200 špičkových vědců včetně několika nositelů Nobelových cen.

Celá akce probíhá pod záštitou neziskové organizace Society for Science and the Public a za velkého přispění generálního sponzora Intel Corporation.

Úspěšní studenti jsou nejprve na celostátní přehlídce SOČ navrhováni do širší nominace pro zahraniční soutěže. V září daného roku následuje schůzka, kde prezentují své práce, které pak posuzuje komise odborníků z vysokých škol, pracovišť Akademie věd ČR a zástupců firmy Intel. Do mezinárodní soutěže mohou být vysláni autoři maximálně tří projektů, ať už individuálních nebo týmových.

Pro tento rok byli nominováni Karina Movsesian s prací „Mutace v DNA-opraveném proteinu RAD51 a jeho úloha při genomové nestabilitě a vzniku nádorů“, dále Martin Mátl s projektem „Identifikace dsRNA mykovirů ve fytopatogenní houbě Fusarium oxysporum“ a celou trojici uzavírá Antonín Baďura, který se pustil do odborné fyzikální práce na téma „Mlžná komora s termoelektrickým chlazením“.

Přestože úspěchem je už sama účast v soutěži, čeští studenti (laureáti SOČ za období od roku 1999) dokázali získat 14 hlavních a 10 zvláštních cen.

Informace o účastnících soutěže

Karina Movsesian, Martin Mátl a Antonín Baďura se s uvedenými soutěžními pracemi účastnili 38. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na celostátní přehlídce soutěže v červnu 2016 v Hradci Králové byly jejich odborné práce ohodnoceny porotou příslušných soutěžních oborů (Karina Movsesian – obor 06 zdravotnictví; Martin Mátl – obor 07 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, Antonín Baďura – obor 02 fyzika) za nejlepší práce. V celostátním kole soutěží v každém z 18 soutěžních oborů vítězové krajských kol soutěže z celé České republiky. Údaj o umístění v soutěži Středoškolská odborná činnost je zveřejněn v databázi MŠMT program EXCELENCE středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 na http://excelence.msmt.cz. Více informací o soutěži SOČ na www.soc.cz.

Jméno a příjmení: Karina Movsesian

Škola: První české gymnázium v Karlových Varech, Národní 25, 360 01 Karlovy Vary, ředitel RNDr. Zdeněk Papež (353 501 128, papez@gymkvary.eu)

Karina Movsesian se účastní soutěže INTEL ISEF 2017 v USA s odbornou prací s názvem „Mutace v DNA-opravném proteinu RAD51 a jeho úloha při genomové nestabilitě a vzniku nádorů“. Cílem práce bylo odhalit, jakou úlohu hraje RAD51 při rozvoji genomové nestability nádorů a to pomocí biochemické a biofyzikální charakterizace jeho mutace nalezené ve vysoce agresivním děložním karcinosarkomu.

Další relevantní informace

 • Cena Učené společnosti ČR, rok 2017
 • Cena Česká hlavička – Sanitas, rok 2016
 • Cena Nadačního fondu J. Heyrovského, rok 2016
 • Nominace na zahraniční soutěže Intel ISEF, EUCYS
 • Aktivní účast na konferenci Central European Genome Stability and Dynamics Meeting, Zagreb,rok 2016
 • Aktivní účast na konferenci Studentská vědecká konference LF MUNI 2016  (1. místo)
 • Stáž v International Clinical Research Center (ICRC-FNUSA, Akademie), pozice výzkumný asistent, 7/2016 – 12/2016
 • Stáž v Laboratoři rekombinace a DNA opravy, Biologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, pozice výzkumný pracovník, 10/2015 – dosud
 • Publikace A. M. Kolinjivadi, V. Sannino, A. de Antoni, K. Movsesian, M. Kilkenny, H. Terce’, G. Baldi, G. Rota, A. Ciccia, L. Pellegrini, L. Krejci, Vincenzo Costanzo. Lack of stable RAD51 nucleofilament and SMARCAL1 mediated fork reversal trigger Mre11 dependent nascent DNA Degradation in the absence of BRCA2, Molecular Cell (v recenzním řízení)
 • Publikace K. Movsesian, J. Mlcouskova, V. Sannino, O. Belan, M. Spirek, V. Constanzo, L. Krejci. Fanconi-anaemia associated RAD51 mutations impair replication fork protection due to destabilization of RAD51 filament. Nature Communication (v recenzním řízení)
 • Lektorka Kurzu molekulární biologie a biochemie pro středoškolské studenty, Vědecké výukové centrum Bioskop, Masarykova univerzita

Jméno a příjmení studenta: Martin Mátl

Škola: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno, ředitel RNDr. Jiří Herman, Ph.D. (tel. 545 577 371, herman@jaroska.cz)

Martin Mátl se účastní soutěže INTEL ISEF 2017 v USA s odbornou prací s názvem „Identifikace dsRNA mykovirů ve fytopatogenní houbě Fusarium oxysporum“. Cílem práce bylo prozkoumat možnost použití virů hub v ochraně zemědělsky významných plodin před Fusariovým vadnutím, nemocí způsobenou houbou Fusarium oxysporum.

Další relevantní informace

 • Cena Učené společnosti ČR za r. 2017
 • Biologická olympiáda: 2. místo v krajském kole kategorie B, rok 2016, 4. místo v krajském kole kategorie B, rok 2015
 • Chemická olympiáda: 6. místo v krajském kole kat. A, 7. místo v krajském kole kat. B, 3. místo v krajském kole kat. C, rok 2016
 • Chemická olympiáda: účast v národním kole, kat. A, rok 2016
 • Chemická olympiáda: účast v národním kole, kat. A, rok 2017
 • Letní odborné soustředění mladých chemiků a biologů, rok 2015
 • Letní odborné soustředění mladých chemiků a biologů, rok 2016
 • Praktický kurz metod terénní botaniky a zoologie, rok 2016
 • Letní škola proteinového inženýrství, rok 2016
 • Letní škola mladých talentů, rok 2015
 • Letní škola mikrobiologie, rok 2014
 • Stáž „Uplatnění plazů ve výzkumu upevnění zubů“ – AV ČR, rok 2015
 • Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tématikou – úspěšný řešitel 2015/2016
 • Soutěž středoškolských prací s tématikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje, rok 2016
 • Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR – 1 místo, rok 2014
 • Nominace na mezinárodní soutěž Intel ISEF 2017

Jméno a příjmení studenta: Antonín Baďura

Škola: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno, ředitel RNDr. Jiří Herman, Ph.D. (tel. 545 577 371, herman@jaroska.cz)

Antonín Baďura se účastní soutěže INTEL ISEF 2017 v USA s odbornou prací s názvem „Mlžná komora s termoelektrickým chlazením“. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat prototyp difúzní mlžné komory se snadnou obsluhou bez nutnosti používat vnější chladicí médium. Kromě samotné konstrukce komory bylo záměrem navrhnout a provést realizovatelné experimenty, včetně určení typů částic, které lze pozorovat, a popsání stop, jež zanechávají.