Tripartita odmítla nepodkročitelnou hranici u přijímaček

Vydáno: 2 minuty čtení

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes na svém jednání odmítli centrální zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí na maturitní obory, takzvané cut-off score. Tripartita tak došla ke shodě, že stanovení nepodkročitelného minima není správným nástrojem k řešení kvality středního školství.  

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga označil po jednání tripartity stanovení cut-off score za bariéru při vstupu do středního školství: „My jsme se dnes shodli na tom, že je potřeba řešit kvalitu středního školství, a také jsme dospěli k tomu, že stanovení cut off score čili nepodkročitelného minimum tím správným nástrojem není,“ uvedl ministr a pokračoval: „Máme za to, že mnohem důležitější je regulace nabídky vzdělávání, což je mimo jiné rolí krajů, které jsou zřizovateli téměř čtyř pětin škol,“ dodal ministr Plaga.

Zdůraznil také, že je potřeba žáky spíše motivovat, například zaváděním prvků duálního vzdělávání a podporou technického vzdělávání, přičemž je důležité hlídat kvalitu vzdělávání ne zavedením nepodkročitelného minima, ale mimo jiné také dohledem České školní inspekce.

Předseda Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner s ministrem školství souhlasil a snahu MŠMT podpořil: „Tak jako Svaz průmyslu a dopravy jsme i my pro to, aby bylo podpořeno zejména technické vzdělávání, a to od učňovského školství až po maturitní obory a průmyslové školy," uvedl na tiskové konferenci.

Místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Vít Samek zdůraznil, že zavedení cut-off score by bylo diskriminační: „Ani my si nemyslíme, že by zavedení nepodkročitelné hranice bylo optimálním krokem. Podle nás by to mohlo zhoršit situaci u oborů, o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé zájem a do kterých nyní velmi těžko sháníme žáky,“ dodal na tiskové konferenci místopředseda Samek.

Stanovení hranice úspěšnosti pro přijetí na maturitní obory požadovala Asociace krajů ČR s tím, že by to mohlo pomoci zvýšit úroveň vzdělávání. Podle analýzy MŠMT by se ale ještě více prohlubovaly rozdíly mezi jednotlivými kraji v České republice.

Kromě kvality středního vzdělávání v ČR řešila tripartita také kůrovcovou kalamitu a přípravu velkých dopravních staveb.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/tripartita-odmitla-nepodkrocitelnou-hranici-u-prijimacek