Třetí Setkání s Hejného metodou

Vydáno: 1 minuta čtení

V sobotu 18. května 2019 se na Pedagogické fakultě UK uskuteční již 3. ročník konference Setkání s Hejného metodou, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK ve spolupráci se společností H-mat, o.p.s.

Řízení školy onlineCelodenní konference je určena kantorům z celé ČR učícím na 1. a 2. stupni, ale i učitelům MŠ, kteří mají zájem sdílet zkušenosti s výukou v duchu Hejného metody vyučování matematice. Účastníci konference se mohou podílet vlastním prezentací a sdílením osobních zkušeností s vyučováním matematice Hejného metodou v rozsahu 20 minut nebo vedením pracovní dílny v rozsahu 1 hodiny či prezentací zajímavých zkušeností a materiálů, prezentací videa apod., vše, co se váže k samotné Hejného metodě v praxi.

Konference je otevřená i návštěvníkům bez vlastní prezentace, kteří se mohou zúčastnit diskuse u kulatých stolů, či různých dílen a workshopů připravených svými kolegy a rozšířit si své schopnosti a dovednosti v Hejného metodě.

Registraci lze provést pouze online. Více informací a registrace najdete na http://kmdm.pedf.cuni.cz/

 

Zdroj: Tisková zpráva Pedagogické fakulty Unierzity Karlovy