Titul MBA prostřednictvím DVPP

Vydáno: 3 minuty čtení

Byl ukončen již čtvrtý ročník našeho studia MBA (aktuálně běží pátý). V tomto ročníku byli mezi studenty hojně zastoupeni právě i ředitelé a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Konkrétně v dubnu 2023 zakončilo úspěšně své studium 11 manažerů škol a získalo tak prestižní titul MBA.

Zaměření on-line studia MBA

Studium MBA se stalo předmětem velkého zájmu ředitelů škol díky svému on-line formátu a kvalitnímu zaměření. Akademie digitálního managementu z.ú., která je zřízená společnosti Počítačová služba s.r.o., provádí toto studium již více než 5 let. Jejím cílem je poskytnout manažerům digitální kompetence potřebné v moderním světě. Společnost Počítačová služba s.r.o. má více než 33leté zkušenosti s vzděláváním dospělých v oblasti IT a v posledních letech také zrealizovala on-line školení pro více než 6000 pedagogů z celé České republiky.

Závěrečné obhajoby ročníku 2021/23

Na přelomu března a dubna se konaly závěrečné obhajoby ročníku 2021/23. Tyto obhajoby byly realizovány jak ve formě prezenční, tak on-line. Potěšilo nás, že většina účastníků byla ochotna cestovat do Olomouce a účastnit se prezenčních obhajob. Výsledný poměr byl přibližně 2/3 prezenčně a 1/3 on-line. Obě varianty obhajob přinesly bohatou diskusi mezi studenty, přičemž témata jejich závěrečných prací byla odborně zpracována a přispěla k živé diskuzi.

Témata závěrečných prací studia MBA

Mezi závěrečnými pracemi studentů MBA byly také práce z oblasti školství, které si získaly pozornost. Například paní ředitelka základní školy získala ocenění za rozsah své práce, která se zabývala tématem "Personalistika v digitální době a rozvoj potenciálu lidí v současné škole". Další úspěšné práce se týkaly například využití 3D technologií ve vzdělávání, implementace systému řízení kvality na základní škole nebo digitalizace procesu přijímacího řízení na středních školách. Bližší informace o obhajobách závěrečných prací ředitelů a ředitelek škol a školských zařízení najdete ZDE.

Rozdíly mezi on-line a prezenční obhajobou

Mezi prezenční a on-line obhajobou byly zásadní rozdíly v zapojení ostatních studentů. Při prezenční formě bylo časté, že ostatní studenti kladli otázky obhajujícímu a diskutovali o jeho tématu. Naopak u on-line obhajob se diskuse odehrávala v menším rozsahu. Nicméně on-line formu využili zejména slovenští studenti a studenti žijící v odlehlých částech České republiky, kteří tak ušetřili čas na dojíždění.

Nový ročník studia MBA

Další, již šestý, ročník studia MBA zaměřený na digitální kompetence manažerů začíná 30. září 2023. Pokud máte zájem o účast, doporučujeme se přihlásit co nejdříve, protože místa se mohou rychle zaplnit. Přihlášky lze podat prostřednictvím webové stránky nebo e-mailem na info@akademie-dm.cz.

Zdroj: Počítačová služba s.r.o.