Tisková zpráva: Jak se stát Městem vzdělávání

Vydáno: 2 minuty čtení

Města, která zodpovědně přistupují k rozvoji vzdělávání ve svém regionu, mohou získat certifikaci značkou Město vzdělávání. Certifikací dvou prvních měst, Svitav a Dvora Králové nad Labem, se otevřela možnost certifikování pro všechna města v ČR, pro které je téma celoživotního vzdělávání prioritou. Certifikaci uděluje společnost EDUin, o. p. s.

Za současnou podobou certifikace stojí tři roky pilotních aktivit projektu Města vzdělávání, do kterého bylo zapojeno 5 českých měst (Kutná Hora, Svitavy, Dvůr Králové nad Labem, Žďár nad Sázavou a Chomutov). V těchto městech byly v úzké spolupráci s místními odborníky participativní formou zpracovány lokální vzdělávací strategie pro následné plánování konkrétních kroků a aktivit vedoucích k rozvoji vzdělávání ve městě. Cílem bylo přinést do těchto lokalit zajímavé zkušenosti a inovace a propojit různé instituce a organizace na poli formálního i neformálního vzdělávání (školy, galerie, muzea, knihovny, domy dětí a mládeže atp.).

Město vzděláváníNabídka zapojení do programu certifikace se tímto otevírá všem městům s počtem obyvatel nad 10 tisíc. Certifikaci podmiňuje splnění všech povinných kritérií a minimálně poloviny z deseti nepovinných. Pro zapojená města jsou tato kritéria i nástrojem pro sebehodnocení a dlouhodobý rozvoj. Svitavy a Dvůr Králové nad Labem se staly prvními oceněnými městy v ČR, jelikož prokázaly, že daná kritéria splňují.

Certifikaci budou moci např. získat všechna města, u nichž aktuálně probíhá kvalitní práce na Místních akčních plánech, a výstupy budou v souladu s kritérii Měst vzdělávání.

David Šimek, starosta Svitav řekl: „ Uvědomuji si, v souvislosti s aktuálně probíhajícími výzvami OPVVV, jakou máme výhodu oproti jiným městům. My jsme si prošli ujasněním, co potřebujemejiž před 2 lety a nyní již můžeme vše realizovat.”

Alexandra Jiříčková, místostarostka Dvora Králové nad Labem a ambasadorka Měst vzdělávání řekla: „Díky Městům vzdělávání se začali zástupci místních škol a dalších organizací pravidelně setkávat, což mezi nimi odbouralo bariéry. To umožnilo rozvoj společných projektů a aktivit a vzájemné předávají zkušenosti a inspiraci.”

Zdroj: http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-jak-se-stat-mestem-vzdelavani/