Tisíce materiálů podpoří modulovou výuku ve středním odborném vzdělání

Vydáno: 3 minuty čtení

Modernizovat střední odborné vzdělávání a zvýšit jeho kvalitu byl jeden z hlavních cílů projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který ke konci dubna 2020 skončil. Projekt vytvořil ucelenou kolekci výstupů věnovanou modulové výuce a dalším inovacím. Odborným školám jsou nyní tyto materiály k dispozici v informačním systému na www.projektmov.cz. Pro účely úprav školních vzdělávacích programů (ŠVP) či okamžité inovace ve výuce mohou učitelé vybírat z 1158 hotových vzdělávacích modulů, 560 komplexních úloh a mnoha dalších materiálů. 

Na základě spolupráce se 105 školami středního odborného vzdělávání napříč 43 obory vzdělání v kategoriích dosaženého vzdělání E, H (s výučním listem), M, L0 (s maturitní zkouškou) vytvořil tým pracovníků projektu MOV rozmanitou kolekci materiálů věnovanou modulové výuce a dalším inovacím, které mají potenciál modernizovat střední odborné vzdělávání. Tento soubor materiálů mohou nyní školy využít, a to nejen při úpravách školních vzdělávacích programů s využitím vzdělávacích modulů.  

V informačním systému projektu MOV na www.projektmov.cz učitelé naleznou materiály pro všeobecnou složku odborného vzdělávání, odborné vzdělávání, odborné vzdělávání s vazbou na Národní soustavu kvalifikací i pro oblast spolupráce škol a firem. Školy mohou materiály volně stahovat a ihned využívat pro svoji potřebu. Vzdělávací moduly a komplexní úlohy (tj. praktické rozpracování vzdělávacích modulů) si mohou učitelé v informačním systému dále upravovat nebo si vytvářet úplně nové a sdílet je se svými kolegy. Kromě toho informační systém nabízí stovky dalších podpůrných materiálů. 

Podklady pro modulovou výuku ulehčí i výuku na dálku

„Projekt Modernizace odborného vzdělávání si stanovil cíl modernizovat odborné vzdělávání, k němuž si zvolil cestu tzv. modularizace, tedy modulově uspořádaných školních vzdělávacích programů,“ říká Martina Ondrouchová, hlavní manažerka projektu MOV. Vzdělávací moduly jsou totiž variabilním prostředkem, který dovede zohlednit požadavky trhu práce, sledovat kvalifikační požadavky v oboru, propojit požadavky z různých oborů nebo třeba zvýšit podíl praktické přípravy u zaměstnavatelů. Po tři roky vyvíjené nástroje mohou dát školám nový impuls do budoucna, ale i pomoci učitelům s výukou za současné koronavirové krize. „Ještě před zveřejněním všech materiálů jsme zaznamenali vzrůstající zájem škol například o komplexní úlohy, které mohou být za této situace ideální formou pro distanční výuku. Pro školy je to také možnost, jak si vyzkoušet modulovou výuku již nyní,“ doplňuje Taťána Vencovská, hlavní metodička a obsahová manažerka projektu MOV.  

Atraktivní web umožní studium problematiky do hloubky

Rozvíjení kvality odborného vzdělávání je také věnována elektronická knihovna iMetodika na www.imetodika.cz, která představuje uživatelsky přívětivý prostor pro studium metodických textů souvisejících především s modularizací. Učitelé zde naleznou návody i inspiraci – iMetodika jim umožní vybrané téma studovat do hloubky, nebo dokonce začít některé inovativní prvky rovnou zavádět do praxe.

 

Zdroj: Tisková zpráva NPI ČR