Tipy pro hledání partnerské školy a naplánování česko-německého setkání

Vydáno: 4 minuty čtení

Nabídka pro základní a střední školy

Mnohé školy již mají dlouholeté partnery v zahraničí a naplno těží z výměnných pobytů žáků i výměn zkušeností mezi pedagogy, jiné spřátelené zařízení u našich sousedů teprve hledají. Pokud patříte k těm druhým, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem při Západočeské univerzitě v Plzni vám v tom může pomoci.

Co dělat, když chcete najít partnerskou školu v Německu?

Koordinační centrum Tandem nabízí zdarma Kontaktní databázi na www.tandem-org.eu/partner, kde se můžete podívat, zda zde není zaregistrováno zařízení, které by vám vyhovovalo. Pokud ne, zaregistrujte sea zadejte svoji poptávku. Vaše žádosti budou přeloženy pracovníky Tandemu, kteří zároveň aktivně pomáhají s hledáním nových partnerství.

Dalším tipem je osobní účast na  česko-německých akcích a seminářích od Tandemu, kde se můžete seznámit s německými pedagogy a kolegy. Aktuální informace o nabízených akcích Tandemu naleznete na www.tandem-org.cz/akce

Máte-li kontakty v Německu, známé nebo kamarády, využijte je při hledání partnerské školy. Informujte také rodiče dětí o svém plánu spolupracovat s německým partnerem, i oni vám při tom mohou pomoci.

Má vaše obec partnerské město v Německu? Navažte kontakt se zařízením z partnerského města. S počáteční komunikací vám mohou pomoci zástupci města. Vyhledat si vhodného partnera můžete samozřejmě i sami na internetu, seznam škol v Německu naleznete např. na www.schulliste.eu

Jak napsat oslovovací e-mail?

Pište konkrétní oslovení. Dohledejte si, s kým komunikujete a oslovte ho na začátku e-mailu. Snažte se použít konkrétní příjmení (např. Sehr geehrter Herr Schulz místo Sehr geehrte Damen und Herren). I když naleznete pouze všeobecný e-mail na sekretariát, použijte jméno vedení školy či někoho z učitelského sboru.

Uveďte, kdo jste a proč se na ně obracíte. Krátce popište své zařízení a přidejte důvod, proč jste si vybrali zrovna je a kde ve spolupráci vidíte pro jejich školu nějaký bonus nebo přidanou hodnotu. Buďte konkrétní, aby to nevypadalo, že jsou součástí nějakého masového rozesílání nabídek.

Oslovovací e-maily se nevyplácí psát zbytečně dlouhé a vypisovat konkrétní detaily, protože délka textu může odradit. V konečném důsledku se stejně na vše partnerská škola ještě jednou vyptá.

Nemluvíte německy? Při první konverzaci požádejte někoho o pomoc (např. kolegu němčináře) a při další odpovědi požádejte o možnost komunikovat v angličtině. Většina německých učitelů ovládá angličtinu na komunikační úrovni.

Jak naplánovat česko-německé setkání?

Pokud již proběhla první emailová komunikace, doporučujeme navázat osobním setkáním. Sejděte se na půl cesty, nebo ideálně v místě vašeho zařízení či v místě partnerské organizace. Budete tak vy i protistrana lépe vědět, do čeho jdete. Při plánování společného setkání dostatečně včas domluvte obsah akce a program, ubytování, stravování a dopravu, tlumočení/překládání a financování.

Jazyková podpora

Znalost sousedního jazyka je výhodou, ale jde to i bez ní! Využijte pomoci rodičů, nebo i profesionálních tlumočníků. Využít můžete také česko-německou jazykovou animaci od Tandemu, která slouží pro stmelení skupiny či pro pomoc při překonávání prvních nejen jazykových bariér. Jazykového animátora si buď hradí zařízení samo (doporučená sazba je 500Kč/hod.), nebo lze zdarma využít služeb jazykového animátora např. v rámci projektu Na jedné lodi.

www.jazykova-animace.info

www.tandem-org.cz/najednelodi

Finanční podpora

Z různých finančních programů můžete získat příspěvek na jazykového prostředníka. Žádosti na podporu česko-německých projektů můžete také přímo podávat na Česko-německý fond budoucnosti. Speciálně pro prvožadatele je vhodný program Začínáme! Přehled dalších možných finančních zdrojů naleznete na

www.tandem-org.cz/sekce/skoly-a-predskolni-zarizeni/skoly/finance

Zdroj: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM