Testování neočkovaných zaměstnanců

Vydáno: 2 minuty čtení

Mimořádné opatření ze dne 19. listopadu 2021 (příloha usnesení vlády)

  • Všichni zaměstnavatelé v ČR mají povinnost zajistit pravidelné antigenní testování zaměstnanců 1x týdně, a to buď samotesty na místě nebo prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb
  • den testování určuje zaměstnavatel, musí však začít nejpozději 29.11.
  • není-li zaměstnanec v den testování v práci, testuje se po svém příchodu do práce v jiný den
  • testovat se nemusí zaměstnanci, kteří: mají dokončené očkování; - prodělali covid-19; mají negativní PCR nebo antigenní test z odběrového místa ne starší 7 dnů. (Toto jsou zaměstnanci povinni zaměstnavateli prokázat!)
  • testovat se dále nemusí zaměstnanci, kteří: - se z povahy své práce nesetkávají s dalšími osobami; pracují výhradně s členy vlastní domácnosti; pracují z domova
  • pokud se zaměstnanec odmítne testovat, zaměstnavatel toto musí ohlásit místní KHS. Zaměstnanec musí mít nasazený respirátor a zaměstnavatel omezí jeho kontakt s dalšími osobami na nezbytnou míru
  • testování se týká také agenturních pracovníků a dobrovolníků
  • zaměstnavatel je povinen vést seznam testovaných, kde bude uvedeno datum a jména
  • zaměstnanec s pozitivním testem okamžitě odchází z práce domů a kontaktuje lékaře, aby mu vystavil žádanku na PCR test, na který je povinen bez prodlení jít. Do doby výsledku PCR testu je absence v práci evidována jako překážky na straně zaměstnavatele Lékaři je nutné nahlásit IČO zaměstnavatele!
  • školy obdrží od MŠMT testy pouze pro žáky. Distribuované testy nejsou určeny pro testování neočkovaných zaměstnanců.