Téměř 28 000 tisíc učňů skládá v červnu závěrečné zkoušky.

Vydáno: 2 minuty čtení

Závěrečné zkoušky se letos uskuteční na 505 středních školách, které vyučují učební obory. Aby žáci získali výuční list, musí složit písemnou, ústní a praktickou zkoušku.

Závěrečné zkoušky v učebních oborech se konají už čtvrtým rokem podle jednotného zadání, které připravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). „Dnes už můžeme tvrdit, že náročnost závěrečných zkoušek je srovnatelná na všech školách, které vyučují ten samý obor. U zkoušek jsou navíc přítomni zástupci zaměstnavatelů, kteří mohou hodnotit úroveň absolventů,“ říká Helena Úlovcová, náměstkyně ředitele NÚV.

V celkem 53 oborech mohou písemnou část zkoušky žáci skládat také elektronicky. Záleží na škole, zda vygenerovaná témata zadá žákům na papíře, nebo ve formě e-zkoušky. „Výhodou e-zkoušky je celkově objektivnější hodnocení. Navíc si ji pochvalují mnozí žáci, kteří raději řeší úkoly na počítači než na papíře,“ popisuje Helena Úlovcová dosavadní zkušenosti.

závěrečné zkoušky mají také dospělí

Výuční list si mohou udělat také dospělí, kteří daný obor nestudovali, ale získali dovednosti a znalosti v praxi nebo v rekvalifikačním kurzu. Ti mají možnost složit zkoušky ze všech profesních kvalifikací, z nichž se skládá úplná profesní kvalifikace daného oboru, a poté absolvovat závěrečné zkoušky, na jejichž základě získají výuční list.

Závěrečnou zkoušku bude u nás v červnu skládat celkem 186 žáků, mezi nimi 38 dospělých, kteří se vyučili v rámci rekvalifikace. Další, kteří ukončili rekvalifikační kurz až nyní, se budou hlásit na zářijový termín,“ vysvětluje Ivana Nechvátalová z Akademie řemesel Praha – SŠT.

Tato technicky zaměřená střední škola se specializuje na stavební, strojní a další řemeslné profese. Výuční list cestou rekvalifikace tu dospělí zájemci mohou získat v sedmi oborech vzdělání. „Ve většině případů se uchazeči hlásí na úplnou profesní kvalifikaci, kde může uchazeč následně získat výuční list v daném oboru. Zhruba 90 % dospělých pokračuje až k závěrečným zkouškám a chce dosáhnout na výuční list,“ uzavírá Ivana Nechvátalová. Nová kvalifikace pak zlepšuje postavení těchto lidí s technickým vzděláním na trhu práce.

Zdroj: Tisková zpráva NÚV ze dne 5. 6. 2018