Tematické šetření podpory matematické, čtenářské a sociální gramotnosti v roce 2016

Vydáno: 2 minuty čtení

Inspekční činnost tematicky zaměřená ve školním roce 2015/2016 na podporu rozvoje a na dosaženou úroveň matematické, čtenářské a sociální gramotnosti bude sestávat ze tří provázaných částí: inspekčních elektronických zjišťování orientovaných především na podmínky pro rozvoj jednotlivých gramotností (přibližně únor 2016), prezenční inspekční činnosti ve školách sledující zejména průběh rozvoje jednotlivých gramotností (březen až červen 2016) a elektronického zjišťování dosažené úrovně vybraných atributů jednotlivých gramotností prostřednictvím systému InspIS SET (květen 2016). Výstupem inspekčního šetření budou tematické inspekční zprávy k jednotlivým gramotnostem.

Vzorek pro zjišťování dosažené úrovně vybraných atributů jednotlivých gramotností zahrne celkem 900 základních škol a víceletých gymnázií a 438 středních škol rozdělených vždy rovným dílem mezi jednotlivé gramotnosti. Dosažené úrovně gramotností budou zjišťovány u žáků 6. ročníku ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií a u žáků 1. ročníků SŠ. V týchž školách budou formou inspekčního elektronického zjišťování zjišťovány klíčové podmínky pro rozvoj jednotlivých gramotností. Ve 315 ZŠ z uvedeného vzorku proběhne prezenční inspekční činnost sledující průběh rozvoje jednotlivých gramotností. Velikost vzorku byla stanovena s ohledem na požadovanou statistickou reliabilitu očekávaných zjištění. Školy byly vybrány tak, aby vzorek jako celek reprezentoval všechny školy v rejstříku škol z hlediska regionálního rozložení, velikosti školy, typu zřizovatele a velikosti obce. Zastoupeny jsou dílem i školy, v nichž probíhalo v květnu 2015 výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v přírodovědném a společenskovědním přehledu, aby bylo možné posoudit korelaci zjištění.

S koncepcí metodiky inspekčního hodnocení podpory gramotností se budou moci seznámit i vedoucí a pedagogičtí pracovníci škol. Pro ně budou v předstihu před zahájením inspekční činnosti otevřeny (zdarma) e-learningové kurzy Koncepce inspekčního hodnocení podpory matematické gramotnosti pro pedagogy, Koncepce inspekčního hodnocení podpory čtenářské gramotnosti pro pedagogy a Koncepce inspekčního hodnocení podpory sociální gramotnosti pro pedagogy. Tyto kurzy bude Česká školní inspekce školám aktivně nabízet.