Tematická zpráva - kvalita výchovně-vzděl. činnosti v zařízeních pro výkon ústavní/ochranné výchovy

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na kvalitu výchovně-vzdělávací činnosti v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.