SYPO nabízí učitelům webináře zaměřené na odborné novinky

Vydáno: 3 minuty čtení

Projekt SYPO nabízí učitelům, do jejichž aprobace patří český jazyk, matematika nebo informatika, webové semináře zaměřené na aktuální informace či nové trendy v jednotlivých oborech a oborových didaktikách. Na výběru témat se podílejí členové nově vzniklých metodických kabinetů, tedy sami učitelé. Webináře jsou zařazeny do vzdělávací nabídky Národního institutu pro další vzdělávání a jsou zdarma.

„Naším cílem je poskytnout učitelům profesionální podporu a zprostředkování aktuálních novinek a tipů z oboru je její důležitou součástí. Výběr témat webinářů iniciují sami učitelé, což odpovídá filozofii projektu, která vychází ze sdílení zkušeností a vzájemné kolegiality,“ říká Mgr. Jiří Nekola, projektový manažer SYPO.

Webinář funguje jako virtuální učebna, kde každý účastník může reagovat na podněty lektora, může se přihlásit a zapojit se do probíhající přednášky, pokládat otázky či diskutovat pomocí videohovoru nebo chatu. „Obrovskou výhodou webinářů je, že se zájemci mohou zúčastnit bez nutnosti dojíždění,“ říká Mgr. Martin Plitz, DiS., týmový manažer klíčové aktivity Podpora projektu SYPO.

Témata webinářů vybírají a doporučují členové národních kabinetů konkrétního oboru v rámci svých pravidelných setkání. Na jejich výběru se podílejí také učitelé zapojení do krajských metodických kabinetů, v budoucnu mohou téma doporučit samotní účastníci webinářů. Obsah připravují a následně realizují zkušení lektoři.

Tematicky jsou webináře zaměřeny na novinky z jednotlivých oborů a pro každý metodický kabinet bude zatím připraveno šest témat, každé v šedesátiminutovém bloku. Všechny webináře budou mít čtyři opakování, nejprve budou poskytnuty členům metodických kabinetů a následně odborné veřejnosti. Pro účast není potřeba instalovat žádný speciální software, účastníci budou potřebovat pouze běžné webové prohlížeče. 

Nabídku webinářů najdete zde: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy?search=webin%C3%A1%C5%99

 

Nabídka témat webinářů:

Kabinet český jazyk a literatura

 • Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu – seznámení s aplikacemi a nástroji o češtině
 • Kde najít nejnovější informace o současné češtině? – volně dostupné zdroje informací o současné podobě češtiny
 • České slovo v KonTextu – možnosti, jak zkoumat češtinu ve volně dostupném online prostředí KonText a jak ho využít ve výuce češtiny

Kabinet matematika a její aplikace:

 • Nápady do hodin finanční matematiky – praktické nápady, náměty pro tvorbu vlastních aktivit, reálné modelové situace
 • Hry v hodinách matematiky – vybrané hry a aktivity, hlavolamy, logické a deskové hry, online hry, vhodné aplikace a online zdroje
 • Zpracování dat s využitím kontingenční tabulky – tipy pro třídění dat a zobrazování dat z různých úhlů pohledu
 • Jak se učíme – informace ze stejnojmenné knihy, praktické a použitelné rady, jak zefektivnit učen

Kabinet informatika a ICT:

 • Kybernetická bezpečnost – pohled na netiketu se zaměřením na digitální stopu člověka i školy, konkrétní případy
 • Moderní tvorba webů – praktické nástroje pro tvorbu webových stránek podle různých úrovní vzdělání, redakční systémy
 • Ochrana osobních údajů a příslušná nařízení – jak vychovávat žáky k tomu, aby základy ochrany osobních údajů byly součástí jejich budoucího osobního i profesního života
 • Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách – rozfázování algoritmických úkolů na menší části, aby žáci měli možnost uspět, nároky na učitele

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/sypo-nabizi-ucitelum-webinare-zamerene-na-oborove-novinky