SYPO hledá pro spolupráci školy se začínajícími učiteli

Vydáno: 2 minuty čtení

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) hledá mateřské, základní, střední a základní umělecké školy, ve kterých bude ve školním roce 2019/2020 působit začínající učitel, tedy učitel do dvou let praxe.

Díky spolupráci s projektem SYPO se bude škola moct připravit na příchod nového učitele do školy a efektivně ho podporovat při nelehkém začátku. „Ve spolupráci s učiteli a řediteli jsme připravili podporu pro školy se začínajícím učitelem,“ říká týmová manažerka klíčové aktivity Začínající učitel Monika Brodská a dodává: „Jedná se o Model systému podpory začínajících učitelů, který bychom nyní rádi ověřili v praxi.“
Dále je pro začínající, uvádějící učitele a vedení škol připraveno vzdělávání, které bude školám nabízeno od září 2019.

Více informací o spolupráci získají zájemci na webových stránkách www.projektsypo.cz a u odborných krajských metodiků na krajských pracovištích NIDV do 31. 3. 2019. 

 

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

SYPO je projekt, který byl zahájen 1. 1. 2018 a je realizován za podpory Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Cílem projektu je nabídnout pedagogickým pracovníkům – učitelům a ředitelům škol v České republice - možnost rozvoje v každé fázi jejich kariéry: od začínajících po zkušené, s ohledem na jejich potřeby. SYPO je řešením současného stavu, kdy neexistuje žádný ucelený systém profesní podpory pedagogických pracovníků. Další vzdělávání učitelů a ředitelů je v současné době až na výjimky nesystematické a nekoncepční, stávající systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je podle některých učitelů zastaralý a v některých ohledech nevyhovující. Proto chce SYPO  komplexně podpořit odborný růst s důrazem na kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů:  
- metodické kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni; 
- komplexní a systematická podpora digitálního rozvoje škol, 
- Stálá konference ředitelů (kabinet vedení); 
- podpora začínajících učitelů; 
- transformace systému DVPP. 

Na spolufinancování projektu SYPO se podílí MŠMT a EU. Projekt SYPO je pětiletý, ukončen bude k 31. 10. 2022.Více informací: www.projektsypo.cz

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/sypo-hleda-pro-dalsi-spolupraci-skoly-se-zacinajicimi