Syndrom vyhoření u učitelů

Vydáno: 1 minuta čtení

Nejnovější data z dalších výzkumů ukazují, že učitel, který se cítí být v pohodě a vnímá sám sebe jako kompetentního k výkonu učitelského povolání, může v pozitivním směru ovlivňovat klima třídy. V důsledku toho má svůj podíl také na duševním zdraví svých žáků, a i proto je důležité toto téma nepodceňovat.

Ukazuje se, že z dlouhodobého hlediska je pro učitele důležité dodržovat zdravý životní styl, kam můžeme zařadit například dostatečný odpočinek, pravidelný spánkový režim, určení jasné hranice mezi prací a volným časem a další preventivní aktivity. 

Jak syndrom vzniká? Jak se vyvíjí? Jaké má příznaky? 

Vše si můžete přečíst v článku Nevypustdusi.cz, kde navíc najdete 15 tipů pro učitele, jak předcházet syndromu vyhoření.

 

Zdroj: http://nevypustdusi.cz/2019/09/09/syndrom-vyhoreni-u-ucitelu/?fbclid=IwAR070lvmswUxQHHJsGLvGxAkCJ64CxkMGql5R22YBELmdAZnli-k_rf1Dck