SVS: Každý kus masa z Brazílie se musí vyšetřit, nařídili veterináři. Reagují tak na opakovaný dovoz masa obsahující salmonelu

Vydáno: 4 minuty čtení

Státní veterinární správa (SVS) zavádí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství od 9. května mimořádné veterinární opatření. Všechny zásilky živočišných produktů původem z Brazílie bude možné uvádět na český trh teprve až po jejich vyšetření na přítomnost salmonely. Veterináři tak reagují na opakované nálezy salmonel v drůbežím mase a masných polotovarech. Příchod všech zásilek brazilských potravin živočišného původu budou navíc muset příjemci zboží hlásit SVS. Za porušení nařízení s celorepublikovou platností hrozí pokuta až do výše dvou milionů Kč.

 „Rozhodl jsem se po diskusi s kolegy ze Státní veterinární správy přistoupit k tomuto mimořádnému opatření. Jsme v tomto první stát Evropské unie. Apeloval jsem, aby EU lépe kontrolovala dovážené kuřecí maso na území Evropské unie. Apeloval jsem i na zodpovědné komisaře, bohužel zatím nevidím reálná konkrétní opatření, která by zvýšila ochranu spotřebitelů EU i spotřebitelů v České republice. Většina tohoto dováženého drůbežího masa míří především do veřejného stravování, tedy do restaurací a jídelen. Tady bych chtěl důrazně upozornit české spotřebitele, aby se daleko více ptali na původ nejenom drůbežího masa, ale i jiných druhů mas a více se zaměřili především na kvalitní produkci masa od našich regionálních zemědělců,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

 „Zpřísnění nahlašovací povinnosti spolu s povinným vyšetřováním všech zásilek zboží brazilského původu výrazně omezí riziko, že se na náš trh dostanou zdravotně nebezpečné či falšované potraviny z této země,“ zdůraznil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Celý text mimořádného veterinárního opatření je zveřejněný na webových stránkách Ministerstva zemědělství:
http://eagri.cz/public/web/file/533262/_29374_2017_MZE_18000.pdf

Již koncem března vyzvala Evropská komise členské státy ke zvýšeným kontrolám zásilek potravin z Brazílie. Důvodem k těmto mimořádným opatřením byly pochybnosti o fungování systému dozoru nad potravinami a osvědčování vývozů v Brazílii. Z dostupných informací vyplývá, že minimálně v uplynulých dvou letech byly v důsledku korupce na trh uvolňovány potraviny, o jejichž zdravotní závadnosti panují vážná podezření.

Do konce dubna provedla SVS přibližně 90 kontrol, při kterých prověřila, pozastavila a laboratorně vyšetřila 200 šarží. Přitom již pětkrát zjistila přítomnost salmonel v masném polotovaru z kuřecího masa, v kuřecím mase a v jednom případě nevyhovující poměr vody a bílkoviny v kuřecím mase. Z dosavadních vyšetření vyplývá, že osm procent z kontrolovaných brazilských potravin obsahuje salmonely.

SVS stahuje další zásilku brazilského masného výrobku se salmonelou

Aktuálně SVS stahuje z trhu zásilku téměř pěti tun solených kuřecích prsních řízků. Vyšetření odhalila ve všech pěti vzorcích odebraných z této zásilky, jejímž příjemcem byla společnost Bidfood Czech Republic s.r.o, salmonely. Necelých 400 kilogramů produktu SVS pozastavila již při odběru vzorku a zakázala polotovar uvádět do prodeje, dokud nebude mít k dispozici výsledek vyšetření. Zbytek zásilky nyní stahuje z trhu a vrátí ho zpět odesílateli do Nizozemí nebo nařídí likvidaci. Příjemci v tomto případě hrozí až padesátimilionová pokuta.

Jde o produkt: Kuřecí prsní řízky solené, hluboce zmrazené 
datum výroby/zamrazení: 14. 11. 2016 C (14/NOV/2016 C) 
datum minimální trvanlivosti: 8. 5. 2018 (08/MAY/2018) 
balení á 2 kg (karton 8x 2 kg) 
celkem 300 kartonů = 4.800 kg 
Původ: Brazílie, BR 18  

Vyhledávání zásilek brazilského zboží komplikuje fakt, že naprostá většina produktů z této země do ČR nesměřuje přímo, ale v rámci tzv. reexportů od obchodníků sídlících v ostatních členských zemích EU. Příjemci zásilek v ČR mají sice již několik let povinnost hlásit příchod všech zásilek SVS, nicméně součástí povinnosti není údaj o původu výrobku, pouze o zemi odesílatele zásilky. Nové nařízení SVS tuto povinnost upravuje, a u produktů z Brazílie je nově vyžadováno hlásit i název a adresu brazilského podniku, kde byla hlášená potravina vyrobena.

Přílohou tiskové zprávy je vyjádření ministra Mariana Jurečky, text mimořádného opatření a fotografie brazilského masného výrobku se salmonelou. 

Markéta Ježková 
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství  

Petr Vorlíček 
tiskový mluvčí Státní veterinární správy

Přílohy

Řízení školy online

Zdroj

Předchozí aktualitu a další podrobnosti o masu z Brazílie