Svoboda vs. předurčení na výstavě v Centru současného umění DOX

Vydáno: 2 minuty čtení

Výstava DeTermination Daniela Pešty v Centru DOX opět otevírá témata, která přesahují oblast umění ve prospěch společenských oblastí a oborů jako politika, historie a věda. Vzdělávací programy k výstavě kladou důraz na rozvoj kritického myšlení a utváření vlastního názoru.

V celé Peštově výstavě a programech k ní vystupují do popředí témata, která z hlediska RVP mohou učitelé zařadit do sociální a osobnostní nebo také multikulturní výchovy. Umělec se s vizuální naléhavostí zabývá např. osobní a kolektivní historií, politickou manipulací a stádním chováním davu, diskriminací a svobodou jedince.

Více informací o výstavě

Pro školní skupiny jsou k výstavě DeTermination připraveny tři vzdělávací programy, které vtahují studenty do různých vrstev výstavy. Fungují jako jakési mosty mezi komplikovaným jazykem současného umění a mladými diváky. Bourání stereotypů cílí na předsudky, S kůží na trh na téma svobody a odvahy a Umění v kapse učí vést s uměním dialog. Cílem vzdělávacích programů je kriticky reflektovat vizuálně a emočně vypjatou Peštovu tvorbu, proto používají výstavu jako východisko pro hru, diskuzi nebo aktivní vstupování studentů do situací.

Metodice a praktickému vyzkoušení programů S kůží na trh a Bourání stereotypů bude věnována část workshopů pro pedagogy, které DOX již tradičně pořádá k zásadním a právě probíhajícím výstavám. Termíny jsou k nalezení na webových stránkách www.dox.cz.

Zdroj: Informace Centrum současného umění DOX; DOX Centre for Contemporary Art