Světlo je základ, který by se neměl podceňovat

Vydáno: 5 minut čtení

Osvětlení ve třídě dokáže přímo ovlivnit nejen celkovou náladu studentů, ale i jejich prospěch. Školy by tak neměly brát světlo na lehkou váhu.

Řízení školyŠkola je místem s vysokým zastoupením duševní práce. Myšlení, učení a kreativita jsou zde hlavními úkoly studentů a školní prostředí by je mělo v těchto činnostech co nejvíce podporovat. Jednou z klíčových složek, které celkovou atmosféru školy dotvářejí, je dostatek správného světla.
Předchozí a zároveň první článek (publikován v Řízení školy 5/2020) z našeho třídílného seriálu popsal, jak neopomenutelný vliv má osvětlení na výkonnost a zdraví člověka. Dostatek jasného světla během dne podporuje celkovou bdělost, schopnost soustředění, pozitivní emocionální naladění, vyšší kognitivní funkce i celkové zdraví. Ve škole má kvalitní osvětlení pozitivní vliv na studijní výsledky, což ukazují i nejnovější vědecké studie.
Stávající stav osvětlení na většině škol je velmi špatný
Kvalita a kvantita světla ve škole by tedy měla být základním kamenem pro vytváření podnětného prostředí. Bohužel skutečnost vypadá jinak. Podle průzkumu soutěže Recyklohraní nevyhovuje normě osvětlení ve třídách ve 42 % ze 125 dotázaných českých škol. U 37 škol byla odchylka od normy dokonce větší než 30 %, přičemž nejvýznamnější nedostatky byly pozorovány v učebnách pro praktickou výuku a laboratořích, které mají co do osvětlení splňovat ještě přísnější kritéria. Podle odborníků je přitom nedostatečná intenzita osvětlení důvodem, proč jsou studenti častěji unavení a nepozorní. Charakteristickým projevem pak bývá i zvýšení hmotnosti dětí, snížení jejich fyzické výkonnosti či výskyt bolesti hlavy. Špatné osvětlení má vliv také na pozdní příchody a celkové zdraví a vitalitu studentů. Vedle studentů se neblahý vliv špatného osvětlení týká také pedagogů a ostatních zaměstnanců školy.
Běžné osvětlení školských zařízení zatím tvoří převážně zářivky, které vyzařují subjektivně nepříjemné světlo a v některých třídách i s velmi nízkým indexem podání barev CRI Ra 70. Stávající hygienická norma je přitom CRI Ra 80. Navíc zářivková a i běžná LED svítidla mají nevyrovnané barevné spektrum a většinou podprahově blikají (tzv. flicker efekt) na frekvenci 100 Hz, což způsobuje častější bolesti hlavy a únavu očí. Zároveň nevyzařují dostatek světla ve vlnových délkách v modré a azurové oblasti, které podporují bdělost, soustředění a kognitivní výkon mozku. Také vizuální komfort ve většině škol je velmi špatný, stejně tak i celková subjektivní spokojenost a vliv na zdraví a vitalitu. V neposlední řadě je spotřeba elektrické energie zbytečně vysoká.
Řešení může přinést LED prokognitivní osvětlení
Optimálně by měly veškeré školní prostory v maximální míře využívat jako primární zdroj denní světlo a jen v časech nedostatku ho nahrazovat či doplňovat umělým světlem. Zajistit kvalitní umělé světlo je však nutné i v době, kdy je přímého slunečního záření nedostatek nebo vytváří riziko oslnění, či při používání elektronických zobrazovacích pomůcek, jako jsou počítače, projektory a interaktivní tabule.
Ke kvalitní osvětlenosti v místnosti je pak nejlepším řešením kombinovat denní světlo s umělým osvětlením, které odpovídá biologickým potřebám organismu. Již nyní jsou na trhu dostupná tzv. biooptimalizovaná prokognitivní LED osvětlení, která obsahují jednak zvýšený podíl stimulující modré a azurové složky a zároveň vyšší červenou spektrální složku s reparačním a regeneračním účinkem. Světlo je z těchto osvětlení distribuováno v prostoru rovnoměrněji a s dostatečně a rovnoměrně zastoupenými všemi vlnovými délkami.
Výrazně zlepšený je také vizuální komfort a eliminovány jsou výše popsané nepříznivé vlivy podprahového blikání. Pozitivní dopady má tento druh osvětlení i na psychickou odolnost, lepší emocionální naladění při studiu, komunikaci a celkovou atmosféru a vztahy. V neposlední řadě ovlivňuje kvalitní světlo i snížení nemocnosti a zaspávání.
Řízení školy
Obrázek 1  a biologické (plná křivka) a vizuální (čárkovaná křivka) účinnosti denního světla, zářivky, běžného bílého LED a biooptimalizovaného prokognitivního LED osvětlení. Zdroj: Lenka Maierová, UCEEB
Účinky takového osvětlení byly testovány experimentálním výzkumem na pražském Gymnáziu Na Pražačce, při kterém bylo mimo jiné možné sledovat významné zlepšení prospěchu u žáků, kteří se pod prokognitivním světlem učí. Více o výsledcích výzkumu přineseme v dalším, závěrečném článku naší série.
Kvalitní osvětlení je jedním ze základních kamenů při vytváření podnětného a komfortního školního prostředí. Právě světlo má totiž přímý dopad na kognitivní a fyzický výkon žáků a pedagogů i na jejich náladu a zdraví. Stávající situace ve školách však ukazuje, že je tato oblast stále značně podceňována.
Zdroj: Pro časopis Řízení školy Daniel Jesenský, Spectrasol (https://www.spectrasol.cz/)