Svět se mění. A co my?

Vydáno: 2 minuty čtení

21. listopadu 2018

Česká republika již 15 let v rámci své zahraniční rozvojové spolupráce podporuje také globální rozvojové vzdělávání, které napomáhá žákům v porozumění současnému globalizovanému světu a přispívá k pochopení potřeby usilovat o zlepšení životních podmínek obyvatel chudších částí světa.

Organizace sdružené v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci Vás zvou na festival k výročí 15 let globálního rozvojového vzdělávání v ČR. Součástí programu jsou praktické workshopy, které Vás seznámí s přístupy ke globálnímu rozvojovému vzdělávání a konkrétními aktivitami pro žáky a mládež.

 Řízení školy online

Za posledních 15 let se změnilo mnohé. Svět se stává menším, veškeré změny probíhají rychleji a globální dopady jsou intenzivnější. Dokážeme na tyto změny reagovat ve vzdělávání mladých lidí tak, aby vnímali potřeby pozitivních řešení a byli schopni se na nich podílet?

Odpovědi na tuto otázku budeme hledat se zástupci neziskových organizací, zainteresovaných ministerstev a agentur, pedagogů i studentů. Na společném setkání budou diskutovat ti, kdo se podílejí na rozhodování o podobě rozvojových aktivit v zahraničí i globálního rozvojového vzdělávání na národní úrovni, spolu s těmi, kteří je prakticky využívají ve formálním i neformálním vzdělávání. Akce se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Festival se koná v rámci Týdne globálního vzdělávání – celoevropské iniciativy pořádané North-South Centre při Radě Evropy, která v České republice získala záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Akce je podpořena z prostředků Evropské unie a České rozvojové agentury a obsah nevyjadřuje stanoviska donorů a nezakládá zodpovědnost z jejich strany.

Kontaktní informace

  • Řízení školy onlineKontaktní osoba: Eliška Šertlerová 
  • sekretariat@fors.cz 
  • tel.: +420 777 273 909 
  • www.fors.cz

 

Program i anotace workshopů