Stupeň 4 = změny 25. listopadu 2020, 30. listopadu 2020

Vydáno: 1 minuta čtení

4. stupeň PES

Prezenční výuka od 25. listopadu

- posledí ročníky středních škol

- praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků a studentů

- výuka 1:1 ZUŠ, jazykové školy

Prezenční výuka od 30. listopadu

- 9. třídy základních škol

- žáci 1. stupně základních škol

- třídy 2. stupně ZŠ se střídají v turnusového systému a nižších stupňů víceletých gymnázií

 

Žáci a studenti nastoupí do škol za dodržování pravidel, podle kterých již znovu do škol nastoupili žáci 1. a 2. tříd ZŠ. Dalším předpokladem je schválení přesunu ČR do do čtvrtého protiepidemického stupně rizika.

Zdroj: Tisková konference MŠMT; inistři školství a zdravotnictví Robert Plaga a Jan Blatný