Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Vydáno: 2 minuty čtení

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy každoročně otevírá v rámci celoživotního vzdělávání vzdělávací program pro vedoucí pedagogické pracovníky. 

Jedná se o funkční studium (FS 2). Vzdělávacím cílem je připravit vedoucí pedagogické pracovníky k výkonu vedoucích funkcí ve školách a školských zařízeních takovým způsobem, aby byli schopni přispívat k rozvoji našeho školství a realizovat potřebné úkoly, které jim ukládají vzdělávací záměry České republiky. Konkrétními cíli je zvýšení a získání nových kompetencí především v těchto oblastech:

  • personální řízení, vedení lidí, motivace,
  • leadership
  • projektového řízení,
  • vlastní hodnocení školy a hodnocení pedagogického procesu,
  • rozvoj ICT kompetencí v řídicí práci a ve výuce,
  • v právní a ekonomické oblasti,
  • v řízení školy a řízení pedagogického procesu.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci včetně neúplných škol, střední management, vedoucí předmětových týmů, vedoucí učitelé odborného výcviku nebo odloučených pracovišť a vedoucí pracovníci domovů mládeže, stejně tak ostatní pedagogičtí pracovníci, kteří uvažují o řídící práci ve školství, případně se připravují ke konkurznímu řízení.

Vzdělávací program se skládá z 5 modulů: Teorie a praxe školského managementu, Právo, Ekonomika a finanční management, Řízení pedagogického procesu a Vedení lidí. 

Předpokládaný termín zahájení je září 2022. Pro detailnější informace navštivte webové stránky www.kamv.cz

Přihlášky a informace na danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz

Zdroj: pedf.cuni.cz