Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Vydáno: 2 minuty čtení

Katedra andragogiky otevírá další běh studia pro vedoucí školské pracovníky.

Zahájení v září 2023, více info a přihlášky zde: https://kamv.cz/studium-pro-vedouci-pedagogicke-pracovniky

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky je takzvané funkční studium FS2.

Tento vzdělávací program reaguje na vzdělávací potřeby vedoucích pedagogických pracovníků. Je již dlouhodobě realizován na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde na pracovišti Katedry andragogiky a managementu vzdělávání (dříve Centrum školského managementu) využívá i své výzkumné činnosti a dlouhodobé spolupráce se školskými manažery, školami a školskými zařízeními obecně pro stálé zkvalitňování své vzdělávací nabídky tak, aby odpovídala aktuálním potřebám vedoucích pracovníkům škol a ŠZ a zohledňovala současnou situaci ve vzdělávací politice.

Projekt vychází z úspěšného ESF projektu, kdy byla umožněna pilotáž inovovaného obsahu a formy vzdělávacího programu pro řídící pracovníky ve školství. Inovace programu a formy přímé výuky (poměr prezenční a distanční výuky pod přímým vedením garanta kurzu, příp. lektora, nové metody a formy distančního vzdělávání s využitím e-learningových opor a kurzů) vytváří soulad mezi potřebami vedoucích pracovníků a požadavky dané na jejich kvalifikaci příslušnými legislativními normami.

Více informací

Zdroj: https://kamv.cz/studium-pro-vedouci-pedagogicke-pracovniky