Studentské volby 2017

Vydáno: 3 minuty čtení

Studentské parlamentní volby 2017 proběhnou 3. a 4. října 2017.

Řízení školy onlineCelkové výsledky ze všech zapojených škol budou zveřejněny 4. října ve večerních hodinách.

Zapojit se mohou všechny střední školy, resp. žáci starší 15 let.

Učitelé mohou svoji školu přihlásit vyplněnímregistračního formuláře na https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby.  

Přihlašování bude možné od 1. září do 22. září 2017.

Studentské volby pořádá Jeden svět na školách, vzdělávací program organizace Člověk v tísni.

O volbách

Volební účast se v České republice dlouhodobě pohybuje někde mezi 40–60 %, v závislosti na typu voleb. V porovnání se zeměmi Evropské unie u nás chodí k volbám o 10–15 % méně voličů. Proč? Nižší volební účast může být dána řadou faktorů. Patří mezi ně bezpochyby nedůvěra v sílu hlasu jednotlivce, špatná orientace ve volebním systému ČR, znechucení politikou nebo nedostatečně rozvinutá občanská společnost.

Poprvé jsme Studentské volby uspořádali několik týdnů před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010.

Cíle Studentských voleb

Pořádáním Studentských voleb chceme přispět k aktivnímu, zodpovědnému a seběvědomému občanství budoucích prvovoličů.

Naším cílem je, aby se studenti na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky.

Výsledky Studentských voleb vnímáme jako specifickou výpověď o nejmladší generaci, o jejích názorech a postojích. Myslíme si, že by politiky, médii ani širokou veřejností neměly být přeceňovány, ale ani přehlíženy.

Co nabízíme zapojeným školám

 • publikace Studentské volby 2017 pro vyučující a studentské volební komise
 • 3 plakáty
 • hlasovací lístky
 • pokyny pro studentské volební komise
 • pokyny pro voliče
 • 3 audiovizuální vzdělávací lekce
 • výsledky hlasování studentů středních škol na úrovni celé ČR
 • online i telefonickou organizační podporu

Jak vypadají volební lístky?

Volební lístek je malý list papíru se seznamem politických stran, hnutí a koalic, které budou později kandidovat do voleb do Poslanecké sněmovny PČR, s tím, že zachováme čísla, která stranám přidělí při losování Státní volební komise.

Průběh Studentských voleb

 • vyučující (školní garant/ka voleb zaregistruje školu do projektu prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Po přihlášení do vaší školy odešleme balíček informačních a propagačních materiálů, včetně hlasovacích lístků.
 • školní garant/ka voleb sestaví studentskou volební komisi, která bude zodpovědná za přípravu a průběh voleb na vaší škole. Volební komise stanoví svého předsedu/předsedkyni, který/á bude činnost komise průběžně koordinovat.
 • přípravy na Studentské volby zahajte projekcí doporučených dokumentárních filmů, pozvěte si do školy hosta, vyzkoušejte některou z připravených aktivit do hodin nebo uspořádejte jiné doprovodné akce.
 • volební komise spolu s garantem voleb zajistí průběh voleb a spočítají výsledky školního hlasování.
 • garant/ka voleb odešle výsledky školních voleb sociologické agentuře Millward Brown. Agentura výsledky zpracuje.
 • Výsledky uveřejníme ve večerních hodinách 4. října 2017.